Pomoc psychologiczna

Punkt konsultacyjny – pomoc psychologiczna

Zapraszamy do korzystania z bezpłatnej pomocy psychologicznej na terenie naszej Gminy. Dla Państwa potrzeb w każdy pierwszy, drugi, trzeci i czwarty wtorek miesiąca w Klubie Seniora w Sadkowicach, w godzinach 12:00 – 15:00 będzie dyżurował psycholog świadczący pomoc w zakresie:

  • uzależnień (alkohol, narkotyki, hazard),
  • pomoc dla rodzin osób z problemem uzależnień,
  • pomoc osobom doznającym przemocy w rodzinie,
  • porady rodzinne (konflikty małżeńskie, itp.),
  • porady wychowawcze,
  • kłopoty i kryzysy innego rodzaju.

Psycholog przyjmuje tylko osoby dorosłe, terapia dzieci odbywa się w postaci terapii rodzinnej – wymagany jest najpierw kontakt z rodzicami.

Pierwszy, drugi, trzeci, czwarty wtorek miesiąca.

12:00 – 15:00

 

Agnieszka Ruszkiewicz – Kocik

Tel: 571 927 029

Jeżeli dyżur wypada w dzień świąteczny, zostanie na bieżąco podany inny termin dyżuru do wiadomości osób zainteresowanych.