Podpisanie umowy na dotację

Dotacja dla parafii w Sadkowicach

Dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Dziesięciu Tysięcy Rycerzy Męczenników w Sadkowicach

W dniu 4 sierpnia br. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, Wicemarszałek Województwa Łódzkiego Artur Bagieński podpisał umowę z Proboszczem Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Dziesięciu Tysięcy Rycerzy Męczenników w Sadkowicach, na udzielenie wsparcia finansowego wymiany więźby dachowej i pokrycia dachowego na zabytkowym kościele parafialnym w Sadkowicach. Województwo Łódzkie przekazało łącznie 112 500 zł na pokrycie planowanych wydatków remontu, którego termin realizacji ustalono na koniec października 2014 roku. Środki przekazane zostały przez Samorząd Województwa Łódzkiego, w ramach dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków województwa łódzkiego w 2014 roku.

Zabytkowy murowany kościół parafialny w Sadkowicach powstał w latach 1884 – 1886. Jego konsekracji dokonał 7 czerwca 1891 roku arcybiskup metropolita warszawski Wincenty Teofil Chościak-Popiel. Trójnawowa świątynia z dwiema wieżami w fasadzie wzniesiona została
w stylu neoromańsko – gotyckim.

Remont dachu na wieżach kościoła z robotami naprawczymi murów z pewnością zabezpieczy dalszą destrukcję obiektu oraz poprawi stan zachowania świątyni, co bezpośrednio przyczyni się do zachowania dziedzictwa kulturowego dla przyszłych pokoleń, a także do wzrostu atrakcyjności województwa łódzkiego.