Sprzątanie bujelskiego lasu

Sprzątanie bujelskiego lasu

Mieszkańcy Bujał oraz wakacyjni goście, z własnej inicjatywy, oczyścili z odpadów część lasu będącego własnością wspólnoty wiejskiej. Z powierzchni 7 arów zebrano nieczystości w ilości ok. 300 worków. Po skończonej pracy, w Świetlicy wiejskiej w Bujałach odbyło się spotkanie integracyjne mieszkańców.

fot. Kamila Żaczkiewicz