Kościół w Lewinie

Kościół w Lewinie

Lewin, to stara XIV-wieczna wieś,  z pierwszym drewnianym kościołem ( parafia erygowana w 1532r.). Była to wielka, zamożna parafia, istniejąca aż do powstania listopadowego. Po jego upadku parafia przez jakieś mroczne historie została rozwiązana i poprzydzielana do sąsiednich kościołów (mówi się o zabójstwie tutejszego proboszcza przez Kozaków we wsi Zabłocie). Obecny kościół fundacji Marii Piekarskiej, właścicielki dóbr Studzianki, zbudowano ok. 1800 roku. Poprzedni spłonął od wiecznej lampki. Pozostała po nim zabytkowa renesansowa ambona z 1630r.  dzieła Hieronima Świdzińskiego oraz wizerunek Matki Bożej Łaskawej Lewińskiej Pani. Ze starego kościoła współczesna wizerunkowi Matki Bożej Łaskawej jest zabytkowa monstrancja.

Obecny Kościół pw. Stanisława Bpa Męczennika w Lewinie jest  drewniany wykonany z drzewa modrzewiowego, konstrukcji zrębowej o jednoprzestrzennym wnętrzu. Jego wnętrze wypełnia XVII-wieczny ołtarz główny z obrazem Matki Bożej Łaskawej, dwa obrazy z XVIII w. – św. Stanisława bpa Męczennika i św. Antoniego, ambona z 1630r., kamienna chrzcielnica, konfesjonał, dwie tablice epitafijne, kamienne: Stefana Beliny Prażmowskiego zm. w 1820r. i Andrzeja Beliny Prażmowskiego zm. w 1810r. Obok kościoła znajduje się zabytkowa dzwonnica z tego samego okresu, w której znajdują się dwa dzwony św. Stanisława i św. Michała z XIX w.

1 października 1928r. parafię przywrócił Kardynał Aleksander Kakowski , ale teren jej znacznie zmniejszono i obejmuje ona niespełna 600 parafian.

Od 2008 roku dawną świetność świątyni próbuje przywrócić obecny proboszcz ksiądz Andrzej Wróbel. W roku 2011 rozebrano ołtarz główny i oddano do renowacji. Przy okazji renowacji ołtarza, konserwacji poddano wizerunek Matki Bożej z Dzieciątkiem Jezus oraz jego srebrne sukienki. Dawny blask ołtarza głównego przywrócono dzięki wsparciu finansowemu władz Diecezji Łowickiej oraz Powiatu Rawskiego.  

W 2012r., przy udziale finansowym Gminy Sadkowice, przystąpiono do renowacji renesansowej ambony z 1630 roku, będącej na wyposażeniu jeszcze poprzedniego kościoła. Ambona ta pozwala nam wyobrazić sobie wnętrze pierwszego tutejszego kościoła. Wzmocniona, z zachowaniem oryginalnych kolorów złoceń, wróciła na swoje miejsce w grudniu 2012r. Przy jej ponownym umieszczeniu na ścianie kościoła odkryto fragmenty oryginalnych modrzewiowych belek, które jeszcze bardziej podkreślają jej piękno i artystyczne bogactwo.

W kościele znajdowały się dwa boczne ołtarze, które rozebrano w latach 80-tych XX wieku przy okazji montowania nagłośnienia w kościele. Cudem zachowały się obrazy z tych ołtarzy: św. Stanisława i św. Katarzyny Aleksandryjskiej.  W 2013r. przystąpiono do odbudowy jednego z tych ołtarzy, ku czci św. Stanisława Bpa i Męczennika. W grudniu 2013r. ołtarz św. Stanisława powrócił na swoje miejsce. Obecnie parafia czyni starania o odbudowanie drugiego z bocznych ołtarzy.