Uroczystość 69 rocznicy bitwy Oddziału Leœśnego „DZIK” AK w Nowych Szwejkach

Uroczystość 69 rocznicy bitwy

Uroczystość 69 rocznicy bitwy Oddziału Leśnego "DZIK" Armii Krajowej z okupantem hitlerowskim