SLUKS Lubania

Sadkowicki Ludowy Uczniowski Klub Sportowy
"Lubania"

UKS „Gimnazjum Lubania” wznowił swoją działalność pod nową nazwą Sadkowicki Ludowy- Uczniowski Klub Sportowy Lubania działający przy Zespole Szkół w Lubani. Klub został wpisany do rejestru Starosty Rawskiego z dniem 22.04.2001 r.. Pomysł by wznowić działalności UKS-u zainicjował Wójt Gminy Sadkowice Pan Leszek Jankowski oraz Dyrektor Zespołu Szkół w Lubani Pani Maria Charążka.

SL-UKS Lubania możliwość swojej działalności zawdzięcza Gminie Sadkowice, która finansowo wspiera Klub i dzięki podpisanej umowie z SL- UKS Lubania realizuje zadanie publiczne pod nazwą:

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu – organizacja i prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych z piłki nożnej, organizowanie ligi międzyszkolnej na terenie Gminy Sadkowice oraz udział w klasie rozgrywkowej „Górski”.

Członkami Zarządu Klubu są:

Jacek Grotek – Prezes Klubu,
Paweł Grudzień - Wiceprezes Klubu,
Hanna Stępniak - Sekretarz Klubu,
Arkadiusz Lewecki - Trener zawodników SL-UKS Lubania.  

Są  to  osoby,  które  starają  się  utrzymać  w  Klubie "porządek i ład".  Dążą, by  z  każdą  chwilą SL- UKS  Lubania  stawał się  lepszy  a  podejmowane  decyzje  były  czynnikiem  wpływającym na  sukcesy  naszych zawodników.