"Seniorzy poznają Krainę Rawki o okolice"

Wyjazd kulturalno-rekreacyjny

"Seniorzy poznają Krainę Rawki i okolice"

Wyjazd sfinansowany przez Stowarzyszenie LGD "Kraina Rawki",

w ramach Działania: "Granty Krainy Rawki"