Zespół Szkół w Sadkowicach

Zespół Szkół w Sadkowicach

Dyrektor: Marek Lewandowski

Wicedyrektor: Teresa Wielgus

tel: 46 8156168

strona internetowa Szkoły: www.zssadkowice.pl