"Bawimy się zdrowo - beznałogowo"

"Bawimy się zdrowo - beznałogowo"

Andrzejki 2011

Tegoroczna zabawa andrzejkowa zorganizowana była pod hasłem "Bawimy się zdrowo - beznałogowo" (24.11.2011 r.), zaś jej organizatorami byli: Samorząd Uczniowski Gimnazjum im. Jana Pawła II i Szkolne Koło LOP wraz ze swoimi opiekunami p. M. Pajdą oraz p. R. Kowalczykiem. Patronat nad imprezą objęła Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych działająca w gminie Sadkowice, która ufundowała nagrody dla uczniów.

W tym roku Andrzejki to nie tylko dyskoteka i wróżby, ale przede wszystkim konkursy, w których uczniowie zdobywali nagrody indywidualne oraz nagrody dla klas. Konkursy podzielono na kategorie:

 • klasy I - III SP rywalizowały w konkurencjach:

 1. taniec na gazecie - wygrał Patryk Stańczak, kl. IIb

 2. taniec z krzesełkami - wygrała Wiktoria Woźniak, kl. IIIb

 3. wyścig z piłeczką - wygrała klasa IIIb.

Nagrodę dla klasy otrzymała klasa IIIb - zegar ścienny.

 • klasy IV - VI

 1. jedzenie jabłka - wygrali Paulina Majewska i Mateusz Matuszewski, kl. VIb

 2. taniec z krzesłami - wygrała Magda Popowska, kl. IV

 3. przeciąganie liny - wygrała klasa VIb.

Nagrodę dla klasy otrzymała klasa VIb - zegar ścienny.

 • gimnazjum

 1. żonglowanie piłką - wygrał Łukasz Dębowski, kl. IIIA

 2. taniec z balonem - wygrali uczniowie z kl. IIB i IIIB

 3. przeciąganie liny - wygrali uczniowie kl. IIIB

Nagrodę dla klasy otrzymała klasa IIB - zegar ścienny.

 • konkurs plastyczny promujący zdrowy styl życia bez nałogów, nagrody otrzymali: klasa II B gimnazjum, nagrody indywidualne: Mateusz Matuszewski,kl. VIb, Weronika Albrecht, kl. IIb, Kacper Kajtaniak, kl. IIIb, Daria Lichańska, kl. IV, Patryk Staczak, kl. IIb, Paulina Gąska, kl. IIa, Amelia Woźniak, kl. Ia, Kuba Sobczak, kl. Ib, Jakub Albrecht, kl. V, Karolina Solarek, kl. IB gim, Dominik Chyła, kl. IIA gim

Nad prawidłowością przebiegu zmagań czuwała komisja konkursowa w składzie: dyrektor Zespołu Szkół p. Marek Lewandowski, wicedyrektor - p. Teresa Wielgus, nauczycielki: p. Halina Pruszczyk, p. Beata Pakuła, p. Ewa Kępka, p. Halina Tokarska oraz Przewodnicząca Rady Rodziców p. Barbara Wodnicka.

Oprócz zegarów nagrodami w konkursach były: porcelanowe kubeczki, przybory szkolne, słodycze.

W przerwach między konkursami zabawę umilał dzieciom dj. Rada Rodziców również przygotowała miłą niespodziankę dla wszystkich bawiących się na Andrzejkach - każde dziecko otrzymało pączka oraz soczek. Dzieci miały zapewniony również odwóz po dyskotece.

Opracowała: Kamila Major

 

fot. Kamila Major