Segreguję odpady, bo popieram ich przetwarzanie

Segreguję odpady, bo popieram  ich przetwarzanie

 

Utrzymanie czystości i porządku w gminach leży w gestii władz gmin. Gminy również tworzą warunki do selektywnej zbiórki odpadów. Realizację części zadań z zakresu gospodarki odpadami, samorządy mogą powierzyć jednostkom pomocniczym, samodzielnym podmiotom gospodarczym, czy też spółkom samorządowym jaką jest EKO-REGION. Wszyscy jednak  ponosimy moralną odpowiedzialność za stan środowiska naturalnego.

 

Z roku na rok zwiększa się ilość wytwarzanych odpadów w gospodarstwach domowych. Niestety, znaczna ich część zaśmieca przydrożne rowy i lasy.

 

Od czego  więc zacząć, by było lepiej?

Nie zaśmiecajmy. Zacznijmy od  podpisania umowy na odbiór odpadów komunalnych. Segregujmy odpady w gospodarstwach domowych, czyli już u „źródła” ich powstawania.

 

Co zyskujemy - jeśli segregujemy?

  • Oszczędzamy miejsce na składowiskach.
  • Zmniejszamy ilość wprowadzanych odpadów szkodliwych, ulegających rozpadowi
    w długim okresie czasu.
  • Pozyskujemy  surowce wtórne do przetworzenia i tym samym zmniejszamy  zużycie surowców naturalnych.
  • Ograniczamy zanieczyszczenie atmosfery.
  • Zmniejszamy ilość odpadów.
  • Oszczędzamy energię.

 

Jak segregować?

Poszczególne rodzaje odpadów należy  wkładać do właściwych pojemników, zachowując porządek w punktach selektywnej zbiórki. Nagannym jest, porzucanie odpadów
w workach obok pojemników, czy też pozostawianie odpadów wielkogabarytowych.
Nieodpowiedzialne postępowanie niektórych osób, powoduje bałagan i skargi mieszkańców. Pracownicy odbierający segregowane odpady, są więc zmuszeni
do wykonywania dodatkowych, uciążliwych prac porządkowych.

 

Stłuczka szklana.

Szkło praktycznie nie ulega rozkładowi i setki, a może tysiące lat będzie zalegać
w środowisku, jeśli nie trafi do recyklingu.
Bezużyteczne słoje i butelki szklane bez zawartości, wkładamy  do pojemników, by ich nie potłuc. Przy tym należy pamiętać
o podziale na kolory: kolorowe szkło do pojemnika zielonego, a bezbarwne do pojemnika białego. Pamiętajmy też o usunięciu  nakrętek plastikowych i metalowych.

Szkło z pojemnika białego i zielonego zostaje odbierane   samochodem z  kontenerem podzielonym na  2 kwatery.

 

Baterie i akumulatorki

Wyrzucona 1 malutka bateria zatruje 400 litrów wody i 1 metr sześcienny gleby.
W trosce o środowisko zadbajmy o to by  żadna bateria, czy akumulatorek nie trafiły do kosza z odpadami komunalnymi, ponieważ ze względu na skład chemiczny muszą być odzyskane
i przetworzone.

 

Butelki plastikowe.

Porzucone butelki plastikowe, w środowisku naturalnym, przez 500 lat będą ulegać rozpadowi, uwalniając toksyczne składniki, winny więc trafić do recyklingu.

Warto dołożyć starań, by pojemniki zbyt szybko nie przepełniały się.  Butelkę plastikową bez zakrętki wystarczy zgnieść, a następnie zakręcić przed wrzuceniem do pojemnika. Ułatwi to cykliczne opróżnianie pojemników, co jest szczególnie istotne, w okresie letnim.

 

Elektro - sprzęt

Przy przekazywaniu zużytego elektro-sprzętu, należy dołożyć starań, by nie potłuc części szklanych. Zdekompletowany sprzęt,  trafia niestety  na składowisko, a nie do recyklingu.

 

Od każdego z nas zależy, jaki będzie stan naszego środowiska naturalnego i co pozostawimy dla przyszłych pokoleń.

Często obserwujemy brak staranności  w segregowaniu i  przekazywaniu do punktów zbiórki odpadów segregowanych. Pamiętajmy, że kultura człowieka, winna przejawiać się w szacunku do wysiłku i troski innych o środowisko , które jest  naszym wspólnym  dobrem.

 

                                                                                                         

                                                                                              Anna Szafran

                                                                                                                  Specjalista edukacji ekologicznej

                                                                                              EKO – REGION Bełchatów