Wybory do Izb Rolniczych

  • http://www.izbarolnicza.lodz.pl/
    http://www.izbarolnicza.lodz.pl/

Informacja na temat wyborów do izb rolniczych

Uchwała Nr I Wojewódzkiej Komisji (wyciąg)

Komisja Okręgowa Nr 115 w Sadkowicach informuje, że od dnia 18.03.2011 roku w Urzędzie Gminy w Sadkowicach wyłożono spis członków izby rolniczej uprawnionych do udziału w głosowaniu w wyborach do Rad Powiatowych Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego.

 

Przewodnicząca Komisji
 Zofia Gut