Obchody 66 rocznicy walk

Uroczystość obchodów 66 rocznicy bitwy Oddziału Armii Krajowej "Dzik" z okupantem hitlerowskim.

28 i 29 listopada 2010 r.