Informacje

Międzyszkolny Turniej Piłkarski.

11 września 2010 r. odbędzie się międzyszkolny Turniej Piłkarski dla uczniów szkół z terenu Gminy Sadkowice. Turniej odbędzie się w Zespole Szkół w Sadkowicach w ramach Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich. Rozegrany zostanie w trzech kategoriach wiekowych: klasy I-III i IV-VI szkół podstawowych, i gimnazja. Każda szkoła wystawi po jednej drużynie z każdego etapu edukacyjnego. Rozgrywki będą przebiegały następująco:

szkoły podstawowe:  klasy I – III  - czas trwania meczu 2 x 10 min.), klasy IV – VI (czas trwania meczu 2 x 20 min), gimnazja: klasy I – III (czas trwania meczu 2 x 30 min.).