Informacje

Powszechny Spis Rolny
został przeprowadzony w dniach
od 1 września do 31 października 2010
wg stanu na 30 czerwca 2010, godz. 24.00