Obchody 65 rocznicy walk

22 listopada 2009 r. odbyła się uroczystość 65 rocznicy bitwy
Oddziału Leśnego "Dzik" Armii Krajowej z okupantem hitlerowskim.