PRZETARGI

OGŁOSZENIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

 • autor: Katarzyna Ciołak

Przygotowanie posiłków (usługa gastronomiczna) dla uczniów uczęszczających na zajęcia: a) dydaktyczno - wyrównawcze dla klas IV-VI szkoły podstawowej, b) przygotowujące do sprawdzianu w VI klasie SP c) kół zainteresowań, d) dydaktyczno-wyrównawcze dla klas I-III szkół podstawowych w roku szkolnym 2010/2011, w ramach projektu pod nazwą Wiedza - szansą na lepszą przyszłość, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Numer ogłoszenia: 259802 - 2010; data zamieszczenia: 20.08.2010

 • autor: Katarzyna Ciołak

OGŁOSZENIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

 • autor: Katarzyna Ciołak

Przygotowanie posiłków (usługa gastronomiczna) dla uczniów uczęszczających na zajęcia: a) dydaktyczno - wyrównawcze, b) przygotowujące do egzaminu gimnazjalnego c) kół zainteresowań, d) Szkolnego Ośrodka Kariery w roku szkolnym 2010/2011, w ramach projektu pod nazwą Dużo wiem - więcej mogę - świadomy wybór drogi edukacyjno - zawodowej, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Numer ogłoszenia: 259748 - 2010; data zamieszczenia: 20.08.2010

 

 • autor: Katarzyna Ciołak

 • autor: Katarzyna Ciołak

Dowóz uczniów na zajęcia i z zajęć: a) dydaktyczno - wyrównawczych, b) przygotowujących uczniów do egzaminu gimnazjalnego, c) kół zainteresowań, w roku szkolnym 2010/2011, w ramach projektu pod nazwą Dużo wiem - więcej mogę, świadomy wybór drogi edukacyjno - zawodowej, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Numer ogłoszenia: 257894 - 2010; data zamieszczenia: 19.08.2010

 • autor: Katarzyna Ciołak

Gmina Sadkowice ogłasza przetarg nieograniczony

 • autor: Katarzyna Ciołak

Dowóz uczniów na zajęcia i z zajęć: a) dydaktyczno - wyrównawczych, b) przygotowujących uczniów do egzaminu gimnazjalnego, c) kół zainteresowań, w roku szkolnym 2010/2011, w ramach projektu pod nazwą Dużo wiem - więcej mogę, świadomy wybór drogi edukacyjno - zawodowej, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 • autor: Katarzyna Ciołak

Gmina Sadkowice ogłasza przetarg nieograniczony

 • autor: Katarzyna Ciołak

Dowóz uczniów na zajęcia i z zajęć: a) dydaktyczno - wyrównawczych dla klas IV-VI szkoły podstawowej, b) kół zainteresowań, w roku szkolnym 2010/2011, w ramach projektu pod nazwą Wiedza - szansą na lepszą przyszłość, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
 

 • autor: Katarzyna Ciołak
Gmina Sadkowice ogłasza przetarg nieograniczony

PROWADZENIE ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO-WYRÓWNAWCZYCH DLA KLAS IV-VI, PROWADZENIE ZAJĘĆ PRZYGOTOWUJĄCYCH UCZNIÓW DO SPRAWDZIANU PO VI KLASIE, PROWADZENIE ZAJĘĆ KÓŁ ZAINTERESOWAŃ, PROWADZENIE ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO-WYRÓWNAWCZYCH DLA KLAS I-III W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH Z TERENU GMINY SADKOWICE W OKRESIE OD 1 WRZEŚNIA 2010R. DO 30 CZERWCA 2011R. W RAMACH PROJEKTU „WIEDZA – SZANSĄ NA LEPSZĄ PRZYSZŁOŚĆ” WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO, PODDZIAŁANIE 9.1.2 PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI
 

 • autor: Katarzyna Ciołak, data: 2010-06-18
Gmina Sadkowice ogłasza przetarg nieograniczony

Dowóz uczniów na zajęcia i z zajęć:
a) dydaktyczno – wyrównawczych dla klas IV-VI szkoły podstawowej,
b) kół zainteresowań,
w roku szkolnym 2009/2010,
w ramach projektu pod nazwą „Wiedza – szansą na lepszą przyszłość”, współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
 

 • autor: Katarzyna Ciołak, data: 2009-10-05
Gmina Sadkowice ogłasza przetarg nieograniczony

Dowóz uczniów na zajęcia i z zajęć:
a) dydaktyczno – wyrównawczych,
b) przygotowujących uczniów do egzaminu gimnazjalnego,
c) kół zainteresowań,
w roku szkolnym 2009/2010, w ramach projektu pod nazwą „Dużo wiem – więcej mogę, świadomy wybór drogi edukacyjno - zawodowej”, współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
 

 • autor: Katarzyna Ciołak, data: 2009-10-05