szkolenie - sporządzanie sprawozdań

Dnia 30.03.2009 r. w Urzędzie Gminy w Sadkowicach odbyło się szkolenie na temat sporządzania sprawozdań w ramach realizacji Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich. W spotkaniu wziął udział Konsultant Regionalny Województwa Łódzkiego - Robert Lisowski, ponadto uczestniczyli przedstawiciele usługodawców: Stowarzyszenia Kulturalno-Oświatowego Gminy Sadkowice, Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Trębaczew, Gminnego Ludowego Klubu Sportowego "GLKS" Sadkowice oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, a także przedstawiciele Urzędu Gminy. Celem spotkania było nabycie umiejętności właściwego rozliczania środków wydatkowanych na realizację usług integracji społecznej oraz poprawne ich ujęcie w sprawozdaniu. Szkolenie zostało zorganizowane w odpowiedzi na wątpliwości powstałe u usługodawców w związku z wykorzystaniem pierwszych środków finansowych na realizację usług w ramach PPWOW-u.