Realizacja usług

W dniu 3 lutego zostały rozstrzygnięte konkursy ofert złożonych w ramach Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich. Na zaproszenie do składania ofert na „zorganizowanie i prowadzenie zajęć wokalnych, folklorystycznych, tanecznych, instrumentalnych dla dzieci i młodzieży (np. utworzenie i prowadzenie grupy muzyczno-tanecznej, utworzenie i prowadzenie zespołu wokalnego, instrumentalnego itp.)” odpowiedziało 2 usługodawców: Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe Gminy Sadkowice, któremu została przyznana kwota 63.000 zł, oraz Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Trębaczew – 74.000 zł. Ofertę na zorganizowanie i prowadzenie drużyny młodych piłkarzy w wieku 9-12 lat złożył Gminny Ludowy Klub Sportowy GLKS Sadkowice, któremu została przyznana dotacja w wysokości 63.000 zł. Realizacji usługi pod nazwą „Zorganizowanie i prowadzenie „Klubu Seniora”, stanowiącego miejsce spotkań i formę spędzania wolnego czasu przez osoby starsze” podjął się Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sadkowicach, otrzymując na ten cel 48.295,80 zł.

Umowy z usługodawcami zostały podpisane 9 lutego. Realizacja usług rozpoczęła się z dniem 1 marca 2009 r.