setne urodziny

12 marca 2009 r. mieszkaniec wsi Trębaczew - Pan Franciszek Tchórz, skończył 100 lat. Z tej okazji złożył podpis w księdze pamiątkowej w obecności Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego i odebrał gratulacje od Przewodniczącego Rady Gminy, Wójta Gminy oraz od przedstawicieli KRUS-u.