Szkolenie z programu MIS

10.02.2009 r. w świetlicy środowiskowej w Regnowie odbyło się szkolenie z programu MIS. Celem szkolenie było dalsze wpisywanie danych związanych z konkursami i zawartymi umowami, składanie wniosków o zaliczkę oraz sporządzenie zapotrzebowania na srodki finansowe na II kwartał 2009 r. W szkoleniu wzięło udział 6 osób, po 2 przedstawicieli z gmin Regnów, Cielądz i Sadkowice. Szkolenie było przeprowadzone w formie prezentacji multimedialnej.