Konkursy

Dnia 3.02.2009 r. rozstrzygnięto konkurs ofert złożonych w ramach PPWOW. W spotkaniu więło udział 6 członków Komisji powołanych zarzadzeniem Wójta. Podczas spotkania nastąpiło otwarcie ofert i ich ocena, członkowie Komisji podpisali oświadczenia o bezstronności, na zakończenie sporządzono raport z oceny ofert.