Szkolenie (procedury CPP)

Dnia 4 grudnia 2008 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Sadkowicach odbyło się spotkanie szkoleniowe w ramach Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich. W spotkaniu wzięli udział: Konsultant Regionalny PPWOW w województwie łódzkim – Robert Lisowski oraz przedstawiciele gminy Regnów, Cielądz oraz Sadkowice.
Szkolenie objęło prezentacje procedur CPP (uproszczone procedury Banku Światowego): procedurę kontraktowania i tryb wyboru usługodawców w Programie Integracji Społecznej. Przedstawione zostały wzory umowy na świadczenie usług społecznych, wzór porozumienia, oferty i zaproszenia do składania ofert. Na spotkaniu przedstawiciele poszczególnych gmin przy pomocy Konsultanta Regionalnego podjęli próby przygotowania zaproszeń do składania ofert na poszczególne usługi.
Celem zebrania było ukazanie sposobu przeprowadzenia procedury konkursowej w ramach PPWOW-u po to by zgodnie
z Prawem Zamówień Publicznych procedura ta była właściwie realizowana w gminie podczas realizacji programu.