Plan Działania

07.10.2008r. Bezpośrednie spotkanie przedstawicieli społeczności lokalnej z Konsultantem Regionalnym mające na celu opracowanie Planu Działania w ramach Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych. Spotkanie odbyło się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Sadkowicach. Swym zakresem objęło:
1. Merytoryczne opracowanie planu działania.
2. Podział dostępnych środków finansowych na poszczególne grupy osób i poszczególne zadania.