Warsztaty

W dniach 11 sierpnia, 9 i 23 września 2008r., w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Sadkowicach, odbyły się kolejne spotkania przedstawicieli społeczności lokalnej, pracowników Urzędu Gminy z Moderatorem Poakcesyjnego Programu  Wsparcia Obszarów Wiejskich w Województwie Łódzkim, przedstawicielką Centrum Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS w Łodzi oraz z Konsultantem Regionalnym PPWOW w Województwie Łódzkim. Spotkania mają na celu wypracowanie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Sadkowice, dającej możliwość wykorzystania środków w ramach Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich. Wysokość tych środków to 72 400 EURO, a ich przeznaczenie – wsparcie dzieci i młodzieży, rodzin oraz osób starszych. W ramach spotkań uczestnicy formułowali założenia strategii rozwiązywania problemów społecznych w gminie, określali cele rozwoju, wizje i sposoby osiągnięcia celów oraz charakteryzowali najważniejsze problemy występujące u społeczności gminnej oraz budowali koncepcje projektów w celu rozwiązania najistotniejszych problemów.