Konkursy

OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKUSÓW

  • autor: Katarzyna Ciołak, data: 2009-02-04

Zarządzenie Nr 2/09 Wójta Gminy Sadkowice z dnia 9 stycznia 2009 roku

w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. oceny ofert złożonych w ramach otwartych konkursów w procedurze CPP w ramach Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich Programu Integracji Społecznej

  • autor: Katarzyna Ciołak, data: 2009-01-09

OGŁOSZENIE O KONKURSIE
 
Dnia 9 stycznia 2009 roku Wójt Gminy SADKOWICE ogłasza
otwarty konkurs  nr 1/2009 na realizację usług integracji społecznej w ramach
Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich

Usługi dla dzieci i młodzieży: "Zorganizowanie i prowadzenie zajęć wokalnych, folklorystycznych, tanecznych, instrumentalnych dla dzieci i młodzieży(np. utworzenie i prowadzenie grupy muzyczno – tanecznej, utworzenie i prowadzenie zespołu wokalnego, instrumentalnego itp.)."

  • autor: Katarzyna Ciołak, data: 2009-01-09

OGŁOSZENIE O KONKURSIE
 
Dnia 9 stycznia 2009 roku Wójt Gminy SADKOWICE ogłasza
otwarty konkurs  nr 2/2009 na realizację usług integracji społecznej w ramach
Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich

Usługi dla dzieci i młodzieży: "Zorganizowanie i prowadzenie drużyny młodych piłkarzy w wieku 9-12 lat."

  • autor: Katarzyna Ciołak, data: 2009-01-09

OGŁOSZENIE O KONKURSIE
 
Dnia 9 stycznia 2009 roku Wójt Gminy SADKOWICE ogłasza
otwarty konkurs  nr 3/2009 na realizację usług integracji społecznej w ramach
Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich

Usługi dla osób starszych: "Zorganizowanie i prowadzenie „Klubu Seniora”, stanowiącego miejsce spotkań i formę spędzania wolnego czasu przez osoby starsze. "

  • autor: Katarzyna Ciołak, data: 2009-01-09