Zdjęcia z rozdania nagród

  • od lewej: Agnieszka Grotek (I miejsce), Tomasz Bartosiak (III miejsce), 
Maja Włodarska (II miejsce)
    od lewej: Agnieszka Grotek (I miejsce), Tomasz Bartosiak (III miejsce),
    Maja Włodarska (II miejsce)