II spotkanie

W dniu 16 lipca 2008 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy odbyło się I spotkanie robocze poświęcone opracowaniu – aktualizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w naszej Gminie. Opracowana strategia da nam możliwość wykorzystania środków finansowych przyznanych Gminie na aktywizację społeczności lokalnej i integrację społeczną, w ramach Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich. Na stronie internetowej Gminy, w zakładce PPWOW, zamieszczone są podstawowe informacje o programie oraz ankieta dla Mieszkańców Gminy, którą prosimy wypełniać. Wyniki ankiety pozwolą właściwie opracować Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych.