I spotkanie

W dniu 16.06.2008 roku w Sali OSP w Sadkowicach odbyło się Zebranie Społeczności Lokalnej na temat wdrażania w Gminie Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich. Celem Zebrania było przedstawienie założeń Programu Integracji Społecznej, aktywizującego lokalną społeczność poprzez świadczenie wszelkiego rodzaju usług społecznych dla dzieci, młodzieży, osób starszych i rodzin w latach 2007 – 2009. Podczas Zebrania, z udziałem przedstawiciela Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej – Konsultanta Regionalnego PPWOW w województwie łódzkim Pana Roberta Lisowskiego omówione zostały założenia Programu, etapy wdrażania oraz możliwości wykorzystania środków finansowych przyznanych gminie na aktywizację społeczności lokalnej i integrację społeczną.