Wizytówki i symbole wybranego państwa UE - konkurs

WIZYTÓWKI I SYMBOLE WYBRANEGO PAŃSTWA UNII EUROPEJSKIEJ

Konkurs dla uczniów szkół podstawowych Gminy Sadkowice.

Organizator:
Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piułsudskiego w Lubani.

Koordynatorki Konkursu:
Agnieszka Dybowska
Iwona Wolańska

Komisja:
Leszek Jankowski - Wójt Gminy
Katarzyna Ciołak - Sekretarz Gminy
Wanda Więckowska - Inspektor Oświaty

 • Miejsce I
Magdalena Radzymirska i Aniela Wasiak
Szkoła Podstawowa w Kłopoczynie
  Miejsce I
  Magdalena Radzymirska i Aniela Wasiak
  Szkoła Podstawowa w Kłopoczynie
 • Miejsce II
Edyta Firek i Izabela Dobrosz
Szkoła Podstawowa w Sadkowicach
  Miejsce II
  Edyta Firek i Izabela Dobrosz
  Szkoła Podstawowa w Sadkowicach
 • Miejsce III
Aleksandra Świąder i Agnieszka Grotek
Szkoła Podstawowa w Sadkowicach
  Miejsce III
  Aleksandra Świąder i Agnieszka Grotek
  Szkoła Podstawowa w Sadkowicach