Rezerwat przyrody "Trębaczew"


Rezerwat przyrody "Trębaczew"

Utworzony został na mocy Zarządzenia nr 299 Ministerstwa Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 15 czerwca 1958 roku. Położony jest w Nadleśnictwie Skierniewice, Leśnictwie Rylsk, Oddz. 89 a-m, 90 a-h, 91 a-h, 92 a-c, 93 b-c, 94 a-g, 95 a-c, 97 d-f. Powierzchnia rezerwatu - 173,66 ha (Rozporządzenie Nr 24/2007 Wojewody Łódzkiego z dnia 1 czerwca 2007 r. w sprawie rezerwatu przyrody "Trębaczew"). Główny cel ochrony to zachowanie ze względów przyrodniczych i naukowych fragmentu naturalnego lasu sosnowo-dębowego z dużym udziałem modrzewia polskiego (Larix polonica).

 

 

Rezerwat "Trębaczew" stanowi bardzo cenne i nie zniszczone zbiorowisko drzew, wśród których najważniejszym i najokazalszym jest modrzew polski, krzewów i roślin runa. W rezerwacie modrzew odnawia się naturalnie, tworząc drzewostany mieszane z sosną i dębem. To największe na Mazowszu skupisko modrzewi z tak bogatą florą. Wiek modrzewi określa się na około 100-160 lat. W konkursie zorganizowanym przez redakcję Przeglądu Leśniczego w 2001 roku, na najgrubsze drzewa Lasów Państwowych w grupie 20 najgrubszych modrzewi znalazło się 9 drzew z Rezerwatu Trębaczew o obwodach pni od 3,6 do 3,9 metra (informacja ze strony internetowej Nadleśnictwa Skierniewice).