Herb Gminy

Herb Gminy Sadkowice

 • Herb Gminy Sadkowice - w błękitnym polu srebrna podkowa, barkiem do góry z zaćwieczonym złotym krzyżem kawalerskim, między...

"w błękitnym polu srebrna podkowa, barkiem do góry z zaćwieczonym złotym krzyżem kawalerskim, między ocelemi podkowy czerwone jabłko z dwoma zielonymi listkami"

Chronologia prac związanych z opracowaniem herbu Gminy Sadkowice

 • 1995 r. - podjęcie próby ustanowienia herbu Gminy, poprzez gromadzenie materiału historycznego oraz nawiązanie kontaktu z Centrum Heraldyki Polskiej w Warszawie,
 • 11.08.1995 r. - decyzja Zarządu Gminy o rezygnacji z opracowania herbu oraz dalszym zbieraniem materiałów,
 • 06.06.1997 r. - posiedzenie Zarządu Gminy (prot. pkt 29) wybór oferty Andrzeja Zbieranowskiego na opracowanie herbu,
 • 19.06.1997 r. - Zarząd Gminy zawiera umowę z Andrzejem Zbieranowskim na wykonanie projektu herbu,
 • 22.07.1997 r. - posiedzenie Zarządu z udziałem Andrzeja Zbieranowskiego projektanta wizerunku herbu, przedstawienie na planszach herbów rodzin zamieszkujących Gminę (Radwan, Rawicz, Półkozic, Rola, Lubicz, Bończa, Dolina). Zarząd wybrał trzy herby Rola, Radwan, Lubicz i polecił przygotować na najbliższą sesję Rady Gminy trzy projekty herbu wzorowane na wcześniej wymienionych:
  • wzorowany na herbie Rola - tarcza zielona, po środku jabłko czerwone wokół którego trzy srebrne ostrza kosy,
  • wzorowany na herbie Radwan - tarcza zielona, sztandar podniesiony do góry, jabłko czerwone pod sztandarem,
  • wzorowany na herbie Lubicz - tarcza niebieska, w środku srebrna podkowa nad nią złoty krzyż, w podkowie czerwone jabłko,
 • 26.08.1997 r. - sesja Rady Gminy (prot. z sesji pkt 9) radni w głosowaniu jednogłośnie zdecydowali, że herbem Gminy Sadkowice będzie herb wzorowany na herbie Lubicz (tarcza niebieska, w środku srebrna podkowa nad nią złoty krzyż, w podkowie czerwone jabłko). Uchwała Nr 38 Rady Gminy Sadkowice z dnia 26 sierpnia 1997 r. w sprawie ustanowienia herbu Gminy Sadkowice.
 • 31.12.1997 r. - zakończenie prac związanych z wykonaniem przedmiotu umowy, przekazanie praw autorskich.