Kierownictwo Urzędu Gminy

Kierownictwo Urzędu Gminy

Karolina Kowalska
Wójt Gminy

Krzysztof Starczewski
Sekretarz Gminy
sekretarz@gminasadkowice.pl

Tomasz Szymański
Skarbnik Gminy
skarbnik@gminasadkowice.pl