Wójt Gminy

Wójt Gminy Sadkowice

Karolina Kowalska

pełni funkcję Wójta Gminy od 1 grudnia 2014 r.