Deficyt budżetowy

Planowany deficyt budżetowy

Planowany deficyt budżetowy w kwocie 2.301.879 zł, oraz przypadające do spłaty w roku 2008 raty kredytu w kwocie 859.572 zł zostaną sfinansowane z wolnych środków z 2007 roku w kwocie 950.000 zł oraz z planowanego do zaciągnięcia kredytu bankowego w wysokości 2.211.451 zł pomniejszanego w trakcie roku o planowane zwroty poniesionych wydatków na inwestycje (1.235.000 zł) w formie:

1. Środków z budżetu UE – 207 000zł,
2. dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 200 000 zł,
3. pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 162 000 zł,
4. dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych – 100 000 zł,
5. dotacji z Ministerstwa Edukacji Narodowej –20 000 zł,
6. dotacji z Ministerstwa Sportu – 166 000 zł,
7. dotacji z Urzędu Marszałkowskiego – 260 000 zł,
8. dotacji z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 120 000 zł.

Deficyt budżetowy po zmianach na dzień 29 kwietnia 2008 r.

Deficyt budżetu gminy po dokonanych zmianach wynosi – 2 258 340 zł i zostanie pokryty przychodami z:

1) zaciągniętego kredytu bankowego w wysokości 1 628 295 zł ,
2) pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi wysokości 161 450 zł,
3) pożyczek na finansowanie zadań z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w kwocie 195 000 zł,
4) wolnych środków w kwocie 273 595 zł.