Zadania inwestycyjne


 


 

Warunkiem podjęcia tych zadań inwestycyjnych jest pozyskanie środków unijnych i funduszy krajowych w wysokości 1.100.000 zł

Udział środków własnych Gminy w powyższych zadaniach inwestycyjnych wyniesie – 2.239.688 zł.