Zespół Szkolno-Przedszkolny w Trębaczewie

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Trębaczewie

Dyrektor: Wiesława Janiak

tel.: 46 815 66 33

strona internetowa Szkoły: https://sptrebaczew.szkolnastrona.pl/