Podsumowanie

Sprawozdanie z działalności organów gminy za okres mijającej kadencji 2018-2023

Mija 5 lat od momentu kiedy, kolejny raz obdarzyliście mnie Państwo ogromnym zaufaniem i poparciem. Jako Wójt Gminy Sadkowice mam obowiązek przedłożyć Mieszkańcom sprawozdanie z działalności organów gminy za okres mijającej kadencji 2018-2023.

Karolina Kowalska Wójt Gminy Sadkowice

podgląd

 • Sprawozdanie z działalności organów gminy za okres mijającej kadencji 2018-2023
 • Sprawozdanie z działalności organów gminy za okres mijającej kadencji 2018-2023
 • Sprawozdanie z działalności organów gminy za okres mijającej kadencji 2018-2023
 • Sprawozdanie z działalności organów gminy za okres mijającej kadencji 2018-2023
 • Sprawozdanie z działalności organów gminy za okres mijającej kadencji 2018-2023
 • Sprawozdanie z działalności organów gminy za okres mijającej kadencji 2018-2023
 • Sprawozdanie z działalności organów gminy za okres mijającej kadencji 2018-2023
 • Sprawozdanie z działalności organów gminy za okres mijającej kadencji 2018-2023
 • Sprawozdanie z działalności organów gminy za okres mijającej kadencji 2018-2023
 • Sprawozdanie z działalności organów gminy za okres mijającej kadencji 2018-2023
 • Sprawozdanie z działalności organów gminy za okres mijającej kadencji 2018-2023
 • Sprawozdanie z działalności organów gminy za okres mijającej kadencji 2018-2023
 • Sprawozdanie z działalności organów gminy za okres mijającej kadencji 2018-2023
 • Sprawozdanie z działalności organów gminy za okres mijającej kadencji 2018-2023
 • Sprawozdanie z działalności organów gminy za okres mijającej kadencji 2018-2023
 • Sprawozdanie z działalności organów gminy za okres mijającej kadencji 2018-2023

Prosimy o niekopiowanie zdjęć bez zgody administratora, są one własnością Urzędu Gminy w Sadkowicach

Podsumowanie Roku 2023 w Gminie Sadkowice

 

Szanowni Mieszkańcy Gminy Sadkowice,

Rok 2023 dobiegł końca, zatem to dobry moment na podsumowanie i przypomnienie, co zostało zrealizowane. Pragnę spojrzeć na mijający rok z różnych perspektyw, starając się uchwycić istotne momenty, wydarzenia i postępy, które wpłynęły na życie naszej Gminy.

Rok 2023 zapisuje się w historii Gminy Sadkowice jako okres intensywnego rozwoju i zaangażowania w inwestycje, które mają kluczowe znaczenie dla poprawy jakości życia Nas Wszystkich.

Co istotne w 2023 r., pozyskano rekordowe środki w wysokości 11 662 601,85 zł, które stanowiły wsparcie zewnętrzne. To dowód na to, że Gmina Sadkowice potrafi efektywnie pozyskiwać środki z różnych źródeł, co umożliwia realizację ważnych projektów bez nadmiernego obciążania budżetu gminy.

Poniżej prezentujemy zrealizowane w 2023 r. inwestycje oraz ważne wydarzenia:

Inwestycje drogowe

 • Łączna kwota inwestycji drogowych: 7 240 687,43 zł,
 • Łączna ilość wykonanych dróg: 17,39 km, w tym:
  • nawierzchnia asfaltowa – 8,65 km,
  • nawierzchnia betonowa – 8,74 km.

 

Inwestycje objęły przebudowy dróg w następujących miejscowościach:

 • Nowe Szwejki – Rzymiec, przebudowa polegała na: wykonaniu i wyrównaniu istniejącej nawierzchni masą asfaltową, wykonaniu nowej nawierzchni asfaltowej oraz odtworzeniu poboczy. Przebudowa objęła odcinek o długości 1120 m.
  Kwota inwestycji – 649 635,27 zł.

Nowe Szwejki – Rzymiec

 • Gacpary, działka nr 36 – Przebudowa polegała na wykonaniu i wyrównaniu istniejącej nawierzchni kruszywem łamanym, wykonaniu nowej nawierzchni asfaltowej, odtworzeniu poboczy. Łączny odcinek przebudowanej drogi wyniósł 995 m.
  Kwota inwestycji – 462 610,20 zł.

 

Gacpary

 

 • Gacpary, działka nr 70 – Przebudowa polegała na wykonaniu i wyrównaniu istniejącej nawierzchni kruszywem łamanym, wykonaniu nowej nawierzchni asfaltowej, odtworzeniu poboczy. Łączny odcinek przebudowanej drogi wyniósł 750 m.
  Kwota inwestycji – 350 508,00 zł.

Gacpary

 • Olszowa Wola, działka nr 642/1 – przebudowa drogi polegała na wykonaniu wyrównania istniejącej nawierzchni masą asfaltową, wykonaniu nowej nawierzchni asfaltowej, odtworzeniu poboczy. Przebudowa objęła odcinek o długości 1170 m.
  Kwota inwestycji – 688 180,39 zł.

Olszowa Wola

 • Zaborze, działka nr 61 – przebudowa drogi polegała na wykonaniu wyrównania istniejącej nawierzchni masą asfaltową, wykonaniu nowej nawierzchni asfaltowej oraz odtworzeniu poboczy. Przebudowa objęła odcinek o długości 416 m.
  Kwota inwestycji – 215 306,40 zł.

Zaborze

 • Żelazna, działka nr 258/2 – przebudowa drogi polegała na wykonaniu i wyrównaniu istniejącej nawierzchni kruszywem łamanym, położeniu nowej nawierzchni asfaltowej, odtworzeniu poboczy. Przebudowany odcinek wyniósł 483 m.
  Kwota inwestycji – 208 177,94 zł.

Żelazna

 • Lipna, działka nr 107 – przebudowa drogi objęła swym zakresem następujące prace: wykonanie wyrównania istniejącej nawierzchni kruszywem łamanym, wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej, odtworzenie poboczy. Przebudowany odcinek drogi objął 965 m.
  Kwota inwestycji – 493 591,75 zł.

Lipna

 • Sadkowice, działka nr 247 – przebudowa drogi polegała na: wykonaniu wyrównania istniejącej nawierzchni kruszywem łamanym, wykonaniu nowej nawierzchni asfaltowej, odtworzeniu poboczy. Przebudowa objęła odcinek o długości 810 m.
  Kwota inwestycji – 287 601,50 zł.

Sadkowice

 • Pilawy, działka nr 268 – przebudowa drogi objęła odcinek o długości 1360 m. W zakres inwestycji weszły roboty drogowe polegające na: wyrównaniu istniejącej nawierzchni masą asfaltową, wykonaniu nowej nawierzchni asfaltowej, odtworzeniu poboczy. Kwota inwestycji – 508 248,12 zł.

 • Lutobory-Kaleń, działka nr 57 - przebudowa polegała na wykonaniu podbudowy z kruszywa łamanego, wykonaniu nawierzchni betonowej oraz poboczy z kruszywa łamanego. Przebudowany odcinek drogi wyniósł 870 m.
  Kwota inwestycji – 294 004,00 zł.

Lutobory - Kaleń

 • Nowe Lutobory, działka nr 57 – przebudowa polegała na wykonaniu podbudowy z kruszywa łamanego, wykonaniu nawierzchni betonowej oraz poboczy z kruszywa łamanego. Przebudowany odcinek drogi objął 780 m.
  Kwota inwestycji – 248 957,05 zł.

 • Przyłuski, działka nr 257 – przebudowa polegała na wykonaniu nawierzchni betonowej oraz poboczy z kruszywa łamanego. Przebudowany odcinek wyniósł 715 m.
  Kwota inwestycji – 197 395,05 zł.

Przyłuski

 • Paprotnia, działka nr 167 – przebudowa polegała na wykonaniu podbudowy z kruszywa łamanego, wykonaniu nawierzchni betonowej oraz poboczy z kruszywa łamanego. Przebudowana droga objęła odcinek o długości 572 m.
  Kwota inwestycji – 114 401,90 zł.

Paprotnia

 • Lewin, działka nr 599 – przebudowa polegała na wykonaniu nawierzchni betonowej oraz poboczy z kruszywa łamanego. Przebudowa objęła odcinek o długości 510 m.
  Kwota inwestycji – 155 946,65 zł.

Lewin

 • Jajkowice, działka nr 290 – przebudowa polegała na wykonaniu podbudowy z kruszywa łamanego, wykonaniu nawierzchni betonowej oraz poboczy z kruszywa łamanego. Przebudowa objęła odcinek o długości 952 m.
  Kwota inwestycji – 217 213,67 zł.

Jajkowice

 • Olszowa Wola, działka nr 325 – Przebudowa polegała na wykonaniu podbudowy z kruszywa łamanego, wykonaniu nawierzchni betonowej oraz poboczy z kruszywa łamanego. Przebudowa objęła odcinek o długości 180 m.
  Kwota inwestycji – 49 552,39 zł.

Olszowa Wola

 • Lipna, działka nr 119 – Przebudowa polegała na wykonaniu podbudowy z kruszywa łamanego, wykonaniu nawierzchni betonowej oraz poboczy z kruszywa łamanego. Przebudowa objęła odcinek o długości 999 m.
  Kwota inwestycji – 234 344,36 zł.

Lipna

 • Lewin, działka nr 213 – Przebudowa polegała na wykonaniu podbudowy z kruszywa łamanego, wykonaniu nawierzchni betonowej oraz poboczy z kruszywa łamanego. Przebudowa objęła odcinek o długości 800 m.
  Kwota inwestycji – 214 088,96 zł.

Lewin

 • Trębaczew, działka nr 67 – Przebudowa polegała na wykonaniu nawierzchni betonowej oraz poboczy z kruszywa łamanego. Przebudowany odcinek wyniósł 662 m.
  Kwota inwestycji – 142 958,86 zł.

Trębaczew

 • Trębaczew, działka nr 95 – przebudowa polegała na wykonaniu nawierzchni betonowej oraz poboczy z kruszywa łamanego. Przebudowa objęła odcinek o długości 700 m.
  Kwota inwestycji – 160 267,85 zł.

Trębaczew

 • Przebudowa dróg na osiedlu PGR w Kaleniu. Inwestycja polegała na wykonaniu następujących prac: wytyczeniu geodezyjnym w terenie, wykonaniu robót ziemnych i podbudów, ułożeniu warstw nawierzchni jezdni asfaltobetonowej o długości 579 m, odtworzeniu konstrukcji poboczy i chodników, wyprofilowaniu, oczyszczeniu i umocnieniu istniejących rowów, wykonaniu oznakowania.
  Kwota inwestycji – 1 019 303,12 zł.

PGR Kaleń

 • Przebudowa drogi w miejscowości Paprotnia, działka nr 246. Przebudowa polegała na: wykonaniu wyrównania istniejącej nawierzchni kruszywem łamanym, wykonaniu nowej nawierzchni betonowej, odtworzeniu poboczy o szerokości do 25 cm. Przebudowany odcinek drogi wyniósł 999 m.
  Kwota inwestycji – 230 000,00 zł.

Paprotnia

Pomoc finansowa dla Powiatu Rawskiego – Budowa chodnika w miejscowości Sadkowice

 • Łączna kwota inwestycji 196 788,02 zł, z czego:
  • 98 394,00 zł to wkład własny Gminy Sadkowice.

W ramach inwestycji zbudowano chodnik o długości 266 m i szerokości 1,5 m oraz wykonano próg zwalniający.

Sadkowice

Pomoc finansowa dla Powiatu Rawskiego – Remont drogi w miejscowości Zaborze

 • Łączna kwota inwestycji 465 493,50 zł, z czego:
  • 76 775,00 zł to wkład własny Gminy Sadkowice.

W ramach inwestycji wykonano nową warstwę ścieralną istniejącej nawierzchni gr. 5,0 cm z betonu asfaltowego oraz poprawiono czytelność znaków drogowych poprzez wymianę zdewastowanych oraz ustawienie brakujących znaków.

Zaborze

Przebudowa Oczyszczalni Ścieków w Kaleniu

 • Łączna kwota inwestycji: 2 284 199,28 zł  

W ramach inwestycji wykonano: budowę kompaktowej oczyszczalni ścieków w formie zbiornika zlokalizowanego pod ziemią posadowionego na żelbetowej płycie fundamentowej, budowę przepompowni ścieków, budowę studni z kratą koszową, budowę przyłączy kanalizacyjnych:

 • ścieku surowego: ze studzienkami rewizyjnymi, studnią z kratą koszową, przepompownią ścieków oraz studnią rozprężną od istniejącego budynku oczyszczalni do projektowanej kompaktowej oczyszczalni ścieków o długości około 23,4 m (grawitacja) oraz o dł. 1,3 m (rurociąg tłoczny),
 • ściek oczyszczony: ze studniami rewizyjnymi od projektowanej oczyszczalni do istniejącej studni kanalizacyjnej o długości około 31,6m.

Inwestycja objęła również remont i przebudowę pomieszczenia wewnątrz budynku gospodarczego, wymianę istniejącej stolarki okiennej i drzwiowej oraz montaż nowych drzwi wewnętrznych w projektowanych otworach ścianek działowych. Na zewnątrz wykonano remont istniejącego cokołu, ocieplenie istniejących ścian ponad zerem budynku, remont dachu oraz remont istniejących schodów zewnętrznych. Wykonano opaskę izolacyjną budynku o szerokości 50 cm z kostki betonowej gr. 6 cm z obramowaniem obrzeży betonowych, wymieniono istniejące ogrodzenie na ogrodzenie panelowe wraz z bramą wjazdową oraz oświetlenia zewnętrzne z kablami zasilającymi. Wykonana została również nawierzchnia utwardzona z kostki betonowej.

Oczyszczalnia

Oczyszczalnia w KaleniuOczyszczalnia w Kaleniu

Przebudowa odcinka sieci kanalizacyjnej w miejscowości Sadkowice

 • Łączna kwota inwestycji: 97 525,00 zł

W ramach inwestycji przebudowano odcinek sieci kanalizacyjnej w miejscowości Sadkowice metodą wykopową na odcinku o długości ok. 170 m, włączono nowy odcinek sieci kanalizacyjnej do studzienki usytuowanej na działce nr ewid. 381 a zakończono na studzience usytuowanej na działce nr ewid. 374.

 

KanalizacjaKanalizacja

Zakup 2 sprężarek do oczyszczalni ścieków w Lubani oraz w Sadkowicach

 • Łączna wartość zakupu: 41 118,90 zł

W ramach inwestycji dostarczono, zamontowano oraz uruchomiono sprężarki w oczyszczalni ścieków w Lubani oraz w oczyszczalni ścieków w Sadkowicach.

 

Sprężarka

Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Olszowa Wola

 • Łączna kwota inwestycji: 80 565,00 zł

W ramach inwestycji zbudowano odcinek sieci wodociągowej metodą wykopową i przewiertu sterowanego na odcinku o długości ok. 250 m i średnicy 110 mm, włączono do sieci wodociągowej nowy odcinek na działce 642/1, zamontowano 2 hydranty p. poż. 

Budowa przyłącza wodociągowego w miejscowości Sadkowice

 • Łączna kwota inwestycji: 113 160,00 zł.

W ramach inwestycji wykonano odcinek sieci wodociągowej o średnicy 110 mm (długość odcinka – 134,55 m)  wraz z przyłączem o średnicy 63 mm (długość – 14,65 m) na działce nr 469/3 w Sadkowicach.

Przebudowa odcinka sieci wodociągowej na osiedlu PGR w Kaleniu

 • Łączna kwota inwestycji: 115 005,00 zł.

W ramach inwestycji przebudowano odcinek sieci wodociągowej metodą wykopową i przewiertu sterowanego na odcinku o długości 85 m i średnicy 110 mm,  włączono do sieci wodociągowej nowy odcinek na działce 379 i działce 430, wykonano przepięcia 17 istniejących przyłączy wodociągowych i zamontowano do nich nowe zasuwy.

Modernizacja stacji uzdatniania wody w Kaleniu

 • Łączna kwota inwestycji: 33 097,00 zł.

W ramach inwestycji wykonano monitoring, projekt zamontowania agregatu prądotwórczego oraz projekt instalacji fotowoltaicznej.

Modernizacja stacji uzdatniania wody w Skarbkowej

 • Łączna kwota inwestycji: 19 890,00 zł.

W ramach inwestycji wykonano projekt odwiertu nowej studni głębinowej.

Modernizacja stacji uzdatniania wody w Studziankach

 • Łączna kwota inwestycji: 35 926,00 zł.

W ramach inwestycji wykonano monitoring, projekt odwiertu nowej studni głębinowej, projekt zamontowania agregatu prądotwórczego oraz projekt instalacji fotowoltaicznej.

 

Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Kaleniu

 • Łączna kwota inwestycji: 246 413,75 zł.

W ramach zadania wykonano następujące prace:

 • docieplenie ścian zewnętrznych;
 • wymianę zniszczonych lub brakujących opasek betonowych przy budynku;
 • wymianę obróbek blacharskich oraz rynien i rur spustowych;
 • roboty budowlano-remontowe związane z wymianą podłogi oraz wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych;
 • montaż urządzeń klimatyzacyjnych wewnętrznych i zewnętrznych.

OSP Kaleń


Zakup motopompy dla OSP Lutobory

 • Wartość zakupu: 46 000,00 zł . 

 

Motopompa

Budowa boiska piłkarskiego i wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół w Sadkowicach

 • Łączna kwota inwestycji: 1 556 730,12 zł, w tym:
  • Kwota dofinansowania 727 700,00 zł,
  • Koszt własny 829 030,21 zł.

W ramach inwestycji wykonano:

1)    boisko do piłki nożnej o wymiarach 62×30 m o nawierzchni ze sztucznej trawy IV generacji bezzasypowej,
2)    boisko wielofunkcyjne (do siatkówki, tenisa i koszykówki) o wymiarach 31×18 m o nawierzchni sztucznej z ulepszonego granulatu gumowego i kruszywa kwarcowego na lepiszczu poliuretanowym o gr. warstwy 3,5 cm z nakładką barwnego granulatu EPDM na lepiszczu poliuretanowym o gr. warstwy 1,0 cm,
3)    piłkochwyt z siatki polietylenowej bezwęzłowej o wysokości 5,0 m usytuowanego pomiędzy boiskami do piłki nożnej i wielofunkcyjnym,
4)    ogrodzenie boisk o wysokości 4 m z paneli ogrodzeniowych systemowych wokół projektowanej szkolnej infrastruktury sportowej,
5)    utwardzenie terenu wykonanego z kostki betonowej w postaci drogi wewnętrznej i chodników,
6)    oświetlenie terenu boisk,
7)    zainstalowano stojak na rowery.

Otwarcie boiska
Boisko

Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania
wraz z niezbędnym osprzętem technicznym w budynku Zespołu Szkół w Sadkowicach

 • Łączna kwota inwestycji: 79 335,00 zł.

Zakres prac obejmował: wstawienie zaworu 3D wraz z siłownikiem i sterowaniem pogodowym, sprzęgło hydrauliczne do 400KW wraz z oprzyrządowaniem, pompa LFP Mega1+ 50POe150A/B MEGA1+ wraz z osprzętem, materiały do przerobienia całego węzła ciepłowniczego kotłowni, OGRZEWACZ C.W.U. 300 l, naczynie c.w.u. 33l Reflex + uchwyt montażowy, materiały do przerobienia instalacji C.O jak i C.W.U do zbiorników Filtroodmulnik 3” wraz z zaworami oraz materiałami do jego montażu, elektrykę, materiały, gazy techniczne + osprzęt. 

Piecsterownik

Utwardzenie terenu przy Zespole Szkół w Sadkowicach

 • Łączna kwota inwestycji: 28 711,15 zł.

W ramach zadania ułożono kostkę betonową typu „Holland” w kolorze szarym na powierzchni ok. 150 m2 wraz z obrzeżami betonowymi na terenie działki nr 382/2 i 384 w miejscowości Sadkowice.
     

Nowe ogrodzenie przy Klubie Seniora w Sadkowicach

Gmina Sadkowice przy Klubie Seniora w Sadkowicach wykonała nowe ogrodzenie panelowe. Budowa ogrodzenia została sfinansowana z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego w ramach projektu „Sołectwo na plus”.
Na ten cel Gmina Sadkowice pozyskała dotację w wysokości 12.000,00 zł.

Dom Seniora

Renowacja kapliczki przydrożnej w miejscowości Studzianki

Gmina Sadkowice wspólnie z mieszkańcami Sołectwa Studzianki realizowała projekt pn. „Renowacja kapliczki przydrożnej w miejscowości Studzianki”.
Prace renowacyjne były współfinansowane z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego w ramach projektu „Sołectwo na plus”.
Na ten cel Gmina Sadkowice ze środków własnych przeznaczyła kwotę 2.040,00 zł oraz otrzymała dotację w wysokości 12.000,00 zł z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego.

Kapliczka

Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Zaborze 

 • Łączna kwota inwestycji: 11 600,00 zł.

Inwestycja polegała na wykonaniu utwardzenia terenu kostką brukową wokół świetlicy wiejskiej w Zaborzu.

Świetlica


Zakup wózka widłowego

 • Wartość zakupu: 44 280,00 zł.

Zakupiono wózek widłowy do dystrybucji węgla dla gospodarstw domowych.

Wózek widłowy

Fundusz sołecki

Fundusz sołecki na 2023 r. został wyodrębniony uchwałą nr XLIII/243/2022 Rady Gminy Sadkowice z dnia 22 marca 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie Gminy Sadkowice w 2023 r. Sołectwa do końca września 2022 r. złożyły do Urzędu Gminy wnioski o uwzględnienie w projekcie budżetu na rok 2023 wskazanych przez nie przedsięwzięć.
W 2023 r. mieszkańcy sołectw naszej gminy do rozdysponowania mieli łączną kwotę 661 862,67 zł. 
Do najczęściej realizowanych zadań przez sołectwa zaliczyć trzeba: zakup i rozłożenie kruszywa na drogach, doposażenie świetlic wiejskich, budowa placów zabaw.

Projekt pn. „Rozwój usług opiekuńczych w Gminie Sadkowice”

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizował od lipca 2022 r. do 30 listopada 2023 r. projekt pn. „Rozwój usług opiekuńczych w Gminie Sadkowice” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 dofinansowany przez Europejski Fundusz Społeczny.
Cel szczegółowy projektu to: Poprawa dostępu do realizowanych w regionie usług społecznych ograniczających ubóstwo i wykluczenie społeczne.
W ramach projektu objęto wsparciem ogółem 25 osób, które są mieszkańcami Gminy Sadkowice potrzebującymi wsparcia w codziennym funkcjonowaniu oraz osoby należące do otoczenia tych osób (opiekunowie faktyczni), będącymi otoczeniem osób potrzebujących wsparcia. Wybrane osoby potrzebujące wsparcia miały zapewnioną pomoc w formie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania (łącznie w okresie realizacji objęto tą formą wsparcia 15 osób). Zatrudniliśmy 3 opiekunki środowiskowe na pełen etat, które odbyły szkolenie z zakresu opieki nad osobami wymagającymi opieki), a także zapewniliśmy wsparcie w formie specjalistycznych usług opiekuńczych (rehabilitanta dla 5 osób, pielęgniarki dla 4 osób), gorący posiłek (dwudaniowy obiad) w dni robocze, w miejscu zamieszkania dla 15 osób. Zapewniono także pomoc w formie teleopieki dla 12 osób. 
W ramach projektu zorganizowano wsparcie dla 6 opiekunów faktycznych osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu w postaci różnego rodzaju poradnictwa (w tym konsultacje z prawnikiem i psychologiem), szkolenia i zajęcia praktyczne z zakresu opieki nad osobami potrzebującymi wsparcia. W ramach projektu zorganizowaliśmy też wypożyczalnię sprzętu rehabilitacyjnego. W tym celu został zakupiony kontener oraz sprzęt rehabilitacyjny, który uczestnicy projektu mogli nieodpłatnie wypożyczyć w czasie realizacji projektu.

 • Całkowita wartość projektu wynosiła 520 209,64 zł, w tym:
  • Kwota dofinasowania projektu wynosiła 468 188,68 zł.
  • Kwota wkładu własnego Gminy Sadkowice do projektu wyniosła 52 020,96 zł.

Działania rozwijane w ramach projektu są kontynuowane tj. usługi opiekuńcze dla osób potrzebujących wsparcia, wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego.

Projekt pn. „Opieka nad dziećmi do lat 3 w Gminie Sadkowice”

Od grudnia 2022 r. do lipca 2023 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizował projekt pn. Opieka nad dziećmi do lat 3 w Gminie Sadkowice w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 dofinansowany przez Europejski Fundusz Społeczny. 
Celem projektu było utrzymanie aktywności zawodowej 21 osób pracujących, sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3, zamieszkałych lub uczących się lub pracujących w Gminie Sadkowice, poprzez zapewnienie opieki niań dla 21 dzieci do lat 3 w Gminie Sadkowice.
Projekt polegał na wsparciu 21 osób pracujących, sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3, zamieszkałych lub uczących się lub zatrudnionych na terenie Gminy Sadkowice, umożliwiając im powrót do aktywności zawodowej poprzez dofinansowanie zatrudnienia opiekunki dla dziecka. 

 • Całkowita wartość projektu wyniosła 547 050,00 zł, z czego:
  • kwota dofinansowania wynosiła 464 992,50 zł,
  • wkład własny Gminy Sadkowice wynosił 82 057,50 zł. 

Wspieramy ochronę zdrowia

Przekazaliśmy 10 000,00 zł dla Powiatu Grójeckiego z przeznaczeniem na zakup wideokolonoskopu dla SP ZOZ w Nowym Mieście nad Pilicą.

Pamiętamy o osobach ze szczególnymi potrzebami

Gmina Sadkowice realizuje przedsięwzięcie grantowe ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój 2014-2020 - „Dostępna Gmina Sadkowice”, finansowane w ramach projektu „Dostępny samorząd - granty” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

 • Dofinansowanie projektu wynosiło 100 000,00 zł.

Gmina Sadkowice działając na podstawie ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami Dz. U. z 2022 r. poz. 2240 likwiduje bariery w komunikowaniu się, dba o dostępność stron internetowych a także usuwa bariery architektoniczne.

Obecnie budynek Urzędu Gminy w Sadkowicach oraz budynek Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej nie spełniają wymogów dostępności architektonicznej według art. 4 i 6 Ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, które zobowiązują podmioty publiczne do usuwania barier i zapobiegania ich powstaniu.
Dzięki pozyskanym przez Panią Wójt Karolinę Kowalską funduszom z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych, pokrywających ok. 80% kosztów inwestycji, możliwe będzie wybudowanie nowego budynku w sąsiedztwie Urzędu Gminy w Sadkowicach, do którego zostanie przeniesiony Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej oraz część stanowisk pracy wraz z salą konferencyjną na parterze dla potrzeb obsługi Rady Gminy, organizacji wyborów oraz lokalnych uroczystości i spotkań. Nowy budynek będzie posiadał wymaganą ilość sanitariatów dostosowanych dla osób ze szczególnymi potrzebami oraz dźwig osobowy (windę), która ułatwi komunikację w obu budynkach. 
Nowy budynek GOPS-u i Urzędu Gminy zapewni możliwość załatwiania spraw urzędowych wszystkim mieszkańcom, również tym ze szczególnymi potrzebami (mieszkańców z niepełnosprawnościami, osób w podeszłym wieku oraz rodziców z małymi dziećmi).
Ta inwestycja jest wyzwaniem dla lokalnej administracji do zmieniających się wymagań prawnych w zakresie zapewnienia dostępności usług publicznych dla wszystkich interesantów urzędów publicznych.
Aktualnie na dokumentację niezbędną do podjęcia prac przy budowie nowego budynku Urzędu Gminy wydano 106 055,00 zł.

 • Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład wynosi 3 145 000,00 zł.

Imprezy kulturalne

Dożynki Parafialne w Lubani oraz Festyn Gminny „Święto Jabłoni”

Po długiej przerwie, 10 września 2023 r. odbyły się XV Dożynki Parafialne w Lubani połączone z Festynem Gminnym „Święto Jabłoni”. Święto to tradycyjnie rozpoczęło się Mszą Św. w kościele pw. Przemienienia Pańskiego w Lubani, której przewodniczył ks. Krzysztof Sadkowski, w asyście ks. Proboszcza Jarosława Orlińskiego. Następnie korowód z wieńcami dożynkowymi prowadzony przez Orkiestrę Dętą OSP w Lubani pod batutą Pana Kamila Wrony, przeszedł na plac kościelny, gdzie odbyły się dalsze uroczystości.
Dla zebranych mieszkańców oraz przyjezdnych gości organizatorzy przygotowali liczne atrakcje min.: wesołe miasteczko, malowanie twarzy i tatuaże dla najmłodszych, występy zespołów ludowych, pokaz iluzjonisty, występ zespołu Jack-Jack, a gwiazdą wieczoru tegorocznego święta był zespół Defis. Impreza przyciągnęła bardzo dużo osób.

DożynkiDożynki

DożynkiDożynki

DożynkiDożynki

79. Rocznica Bitwy Oddziału Leśnego "Dzik"

Tradycją stało się to, że w ostatnim tygodniu listopada lokalne władze, mieszkańcy, strażacy, uczniowie i nauczyciele Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Zespole Szkół w Sadkowicach, angażują się w przygotowanie uroczystości w intencji poległych żołnierzy Armii Krajowej Oddziału Leśnego „Dzik”.
Tegoroczna 79. rocznica bitwy stała się okazją do zaprezentowania w kościele parafialnym w Sadkowicach filmu wyprodukowanego przez Fundację "Generator Kultury" w reżyserii Łukasza Chojeckiego pt. "Dzik". Po projekcji filmu, odbyła się uroczysta Msza Święta w intencji poległych żołnierzy, odprawiona przez księdza proboszcza Pawła Pietrzaka. Następnie uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Sadkowicach wraz z mieszkankami Nowych Sadkowic, zaprezentowali montaż słowno – muzyczny, który przygotował Pan Sławomir Ekiel, pod kierownictwem muzycznym Pana Jacka Woźniaka. Po tej części uroczystości Wójt Gminy Sadkowice Pani Karolina Kowalska wraz z Przewodniczącym Rady Gminy Panem Janem Idzikowskim, obecnymi radnymi i mieszkańcami udała się pod obelisk upamiętniający bohaterstwo żołnierzy, w celu złożenia kwiatów i zapalenia zniczy.

Rocznica BitwyRocznica Bitwy

Prosimy o niekopiowanie zdjęć bez zgody administratora, są one własnością Urzędu Gminy w Sadkowicach

 

Pozyskano środki na inwestycje w kolejnych latach

Dzięki pozyskanym w 2023 r. kolejnym środkom do Gminy Sadkowice trafi łącznie 13 509 974,00 zł na poszczególne zadania:

 1. Przebudowa dróg – 9 222 734,00 zł;
 2. Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody – 1 425 000,00 zł;
 3. Oświetlenie – 1 196 240,00 zł;
 4. Wykonanie kompleksowego remontu ołtarza głównego w Kościele pw. Świętych Dziesięciu Tysięcy Rycerzy męczenników w Sadkowicach – 980.000,00 zł;
 5. Wykonanie utwardzenia terenu wokół kościoła, poprawienie spadku terenu, remont schodów i elewacji Kościoła pw. Św. Stanisława Biskupa w Lewinie – 686.000,00 zł.

 

Podsumowanie

Mimo ogromnej ilości zrealizowanych inwestycji i remontów w 2023 roku, Gmina Sadkowice nie zwalnia tempa i już dziś intensywnie przygotowuje się do kolejnego etapu rozwoju w bieżącym – 2024 roku.  Co ważne, pomimo tak dużej ilości wykonanych inwestycji, nie zaciągnięto żadnego kredytu ani pożyczki długoterminowej.
Patrząc w przyszłość, z pełnym zaangażowaniem i optymizmem pragnę, aby 2024 rok był równie owocny i udany jak mijający.
Rozwój Gminy Sadkowice to nasz wspólny sukces. Każdy ma w nim swój udział. Dobra współpraca jest bardzo ważna, w każdym miejscu i na każdym etapie. 
Za tą dobrą współpracę i wsparcie dziękuję dzisiaj Radzie Gminy, Sołtysom, pracownikom Urzędu Gminy, wszystkim pracownikom jednostek organizacyjnych Gminy oraz Wszystkim Mieszkańcom Gminy Sadkowice, którym na sercu leży dobro Naszej Gminy.
Dziękuję również wszystkim za zaufanie, jakim mnie obdarzacie. Pamiętam o tym, że gmina to nie tylko budynki i budowle, ale przede wszystkim ludzie i ich marzenia.
Życzę zatem Wszystkim Mieszkańcom naszej Gminy wszelkiej pomyślności, zdrowia, spełnienia marzeń i sukcesów w Nowym Roku. 
Niech 2024 rok przyniesie wiele satysfakcji i nowych możliwości.

Karolina Kowalska
Wójt Gminy Sadkowice