Inwestycje - rok 2024

Gmina Sadkowice pozyskała blisko 4 mln zł na Klub Seniora i usługi opiekuńcze

W dniu 27 marca 2024 r. w Starostwie Powiatowym w Rawie Mazowieckiej, Wójt Gminy Sadkowice Pani Karolina Kowalska, podpisała umowę partnerstwa wspólnie z samorządami Powiatu Rawskiego oraz Fundacją Obudźmy Nadzieję na rzecz realizacji projektu finansowanego z Funduszy Europejskich, projekt nr FELD.07.09-IP.01-0011/23 o nazwie „CUŚ DOBREGO 2”.

Gmina na realizację tego projektu otrzyma dofinansowanie w wysokości 1.653.120,00 zł na prowadzenie Klubu Seniora (koszt bezpośredni zadania 1.784.361,40 zł) oraz 2.218.345,50 zł na usługi opiekuńcze, w tym specjalistyczne (koszt bezpośredni zadania 2.270.001,69 zł), łączne dofinansowanie to kwota 3.871.465,50 zł, a łączne koszty bezpośrednie wyżej wymienionych zadań to kwota 4.054.363,09 zł.

Dofinasowanie projektu stanowi 95% kosztów bezpośrednich.

Prosimy o niekopiowanie zdjęć bez zgody administratora

  • Pani Wójt podpisuje umowę
  • Przedstawiciele Gmin podczas podpisania umów w Starostwie Powiatowym w Rawie Mazowieckie, zdjęcie udostępnione przez Pana...

Wstecz