Dostępna Gmina Sadkowice

 • od lewej logotyp Funduszy Europejskich Wiedza Edukacja Rozwój, Flaga Rzeczypospolitej Polskiej, Flaga Unii Europejskiej,...

Dostępna Gmina Sadkowice

Gmina Sadkowice realizuje przedsięwzięcie grantowe ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój 2014-2020 - „Dostępna Gmina Sadkowice”, finansowane w ramach projektu „Dostępny samorząd - granty” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Cel przedsięwzięcia

Celem realizowanego przedsięwzięcia grantowego jest poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez Gminę Sadkowice dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób niepełnosprawnych w obszarze dostępności architektonicznej, cyfrowej i informacyjno-komunikacyjnej. Działania realizowane w ramach grantu pozwolą zwiększyć dostępność przestrzeni publicznej i usług publicznych na terenie Gminy Sadkowice, zwłaszcza dla osób z niepełnosprawnościami i dla osób o szczególnych potrzebach zaś lokalnym instytucjom pozwolą stać się miejscem, w którym osoby ze szczególnymi potrzebami będą mogły funkcjonować na równi z innymi osobami. Działaniami zaplanowanymi w ramach grantu objęta jest siedziba Urzędu Gminy w Sadkowicach

W celu zapewnienia dostępności architektonicznej, cyfrowej i komunikacyjno-informacyjnej w Urzędzie Gminy w Sadkowicach realizowane są:

 1. Oznakowanie miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych wraz z malowaniem powierzchni miejsca postojowego przy Urzędzie Gminy.
 2. Zakup krzesła do wypoczynku w Urzędzie Gminy.
 3. Zakup krzesła do ewakuacji w Urzędzie Gminy.
 4. Położenie dotykowych pasów ostrzegawczych przed schodami.
 5. Dodanie napisów do filmów opublikowanych na stronie internetowej w UG.
 6. Stworzenie dostępnej strony www urzędu zgodnej ze standardem WCAG 2.1.
 7. Stworzenie dostępnego BIP zgodnego ze standardem WCAG 2.1.
 8. Oznaczenia za pomocą piktogramów - tabliczki w Urzędzie Gminy.
 9. Przygotowanie wybranych dokumentów w tekście łatwym do czytania (ETR).
 10. Zakupy Pętli indukcyjnych stanowiskowej i przenośnej.
 11. Zakup zestawu kart komunikacyjnych do porozumiewania się z osobami głuchymi w Urzędzie Gminy.
 12. Przygotowanie zestawu materiałów informacyjnych w języku migowym.
 13. Zakup tabletów z dostępem do tłumacza języka migowego.
 14. Zakup usługi tłumacza języka migowego on-line dla Urzędu Gminy.
 15. Zakup ramek do podpisów.
 16. Zakup i montaż tablic informacyjno-nawigacyjnych przy wejściu do Urzędu Gminy oraz na pierwszym piętrze.
 17. Zakup i montaż w Urzędzie Gminy tabliczek przydrzwiowych z wypukłym oznaczeniem nr pokoju, opisem w alfabecie Braille'a i kodem QR.
 18. Zakup lupy optycznych.
 19. Zakup i montaż tyflomap.
 20. Zakup dzwonków przywołujących do tyflomap.

Dofinansowanie projektu wynosi 100 000,00 zł.

 • Logotyp Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawych