Wybory do Izb Rolniczych

WYBORY DO IZB ROLNICZYCH 2023 rok obwieszczenie o pracy komisji

WYBORY   DO   IZB   ROLNICZYCH 2023 rok

OBWIESZCZENIE

Okręgowa Komisja Wyborcza Nr 115 w Sadkowicach
podaje do wiadomości skład osobowy Komisji:
1.    Przewodniczący Komisji: Wiesław Biskupiak
2.    Wiceprzewodniczący Komisji: Katarzyna Wójcik
3.    Sekretarz Komisji: Agata Królak
4.    Członek Komisji: Agnieszka Ozimkowska
5.    Członek Komisji: Tomasz Żaczkiewicz
6.    Siedziba Komisji mieści się w: Urzędzie Gminy w Sadkowicach, Sadkowice 129A, 96-206 Sadkowice. 
Komisja pełni dyżury w swojej siedzibie:
a)    w dni robocze w godzinach pracy Urzędu (tj. poniedziałek, środa, czwartek 7.30 – 15.30, 
wtorek 7.30 – 16.30.00; piątek 7.30 – 14.30) pokój nr 9;
b) w dniu 04.09.2023 r. w godzinach od 7:30 do 14:00.
Wgląd do spisu członków izby  uprawnionych  do  udziału  w  wyborach  do rady  powiatowej  izby rolniczej będzie w siedzibie Urzędu Gminy od dnia 25.08.2023r.
Ze względu na obowiązujące przepisy o ochronie danych osobowych  nie udziela się informacji o innych osobach widniejących w spisie.

 Zgłaszanie i rejestrowanie kandydatów na członków Rad Powiatowych izby rolniczej do komisji okręgowych odbywa się najpóźniej w dniu 4.09.2023r.

Gdy liczba zgłoszonych kandydatów równać się będzie ilości mandatów w okręgu - zostaną oni uznani za delegatów rady.
Gdy liczba kandydatów będzie mniejsza niż liczna mandatów - odbędzie się dodatkowy nabór kandydatów. Prowadzony on będzie do dnia 8.09.2023r.
Gdy liczba kandydatów będzie większa niż liczba mandatów – w okręgu odbędzie się głosowanie w dniu 24.09.2023 r.


                                                                                                         Przewodniczący Okręgowej Komisji 

                                                                                                             (-) Wiesław Biskupiak 

  • autor: Komisja Okręgowa Nr 115, data: 2023-08-04

Informacja

Zgodnie z § 11 ust. 1 uchwały nr 1/2023 Krajowej Rady Izb Rolniczych z dnia 22 lutego 2023 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przeprowadzenia wyborów do walnych zgromadzeń izb rolniczych w dniach 25.08.2023 r. – 31.08.2023 r. w Urzędzie Gminy w Sadkowicach (pokój nr 9) zostanie udostępniony do wglądu spis członków izby rolniczej uprawnionych do udziału w głosowaniu w wyborach do Rad Powiatowych Izby Rolniczej w godzinach pracy Urzędu Gminy w Sadkowicach.

  • autor: Komisja Okręgowa Nr 115, data: 2023-08-04

Wybory do izb rolniczych - 24 września 2023 r.

Uchwałą nr 2/2023 r. Krajowej Rady Izb Rolniczych z dnia 22 lutego 2023 r. zostały zarządzone wybory do izb rolniczych, w tym do Walnego Zgromadzenia Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego. Wybory zostały wyznaczone na dzień 24 września 2023r. (niedziela) w godzinach od 8.00 do 18.00. Więcej na stronie https://izbarolnicza.lodz.pl/content/wybory...