Raport o stanie Gminy Sadkowice na koniec 2022 r.

Raport o stanie Gminy Sadkowice za 2022 rok

Informacja o przyjmowaniu zgłoszeń do udziału w debacie nad Raportem o stanie Gminy Sadkowice za 2022 rok

Zgodnie z art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, poz. 572) Wójt Gminy Sadkowice przedstawia Radzie Gminy Sadkowice raport o stanie Gminy Sadkowice za rok 2022 w terminie do dnia 31 maja 2023 r.

ZARZĄDZENIE NR 39/2023 WÓJTA GMINY SADKOWICE z dnia 23 maja 2023 r.

  • autor: Krzysztof Starczewski, data: 2023-05-23