Inwestycje - rok 2023

Zakończyły się przebudowy dróg na osiedlu w Kaleniu

W ramach dofinansowania z Programu Polski Ład – Edycja PGR3 Gmina Sadkowice zakończyła kolejną inwestycję.

Inwestycja polegała na wykonaniu następujących prac:

 • wytyczeniu geodezyjnym w terenie;
 • wykonaniu robót ziemnych i podbudów;
 • ułożeniu warstw nawierzchni jezdni asfaltobetonowej;
 • odtworzeniu konstrukcji poboczy i chodników;
 • wyprofilowaniu, oczyszczeniu i umocnieniu istniejących rowów;
 • wykonaniu oznakowania.

Koszt inwestycji wyniósł – 996.593,12 zł;

Dofinansowanie z Rządowego Programu Polski Ład – 976.661,26 zł;

Wkład własny Gminy Sadkowice wyniósł – 19.931,86 zł.

 • przebudowana droga na osiedlu w Kaleniu
 • przebudowana droga na osiedlu w Kaleniu
 • przebudowana droga na osiedlu w Kaleniu

Zakończono termomodernizację Świetlicy OSP w Kaleniu

W ramach inwestycji ,,Modernizacja Infrastruktury Społecznej w miejscowości Kaleń” zakończono Termomodernizację OSP Kaleń.

Termomodernizacja polegała na:

 • dociepleniu ścian zewnętrznych;
 • wymianie zniszczonych lub brakujących opasek betonowych przy budynku;
 • wymianie obróbek blacharskich oraz rynien i rur spustowych;
 • robotach budowlano-remontowych związanych z wymianą podłogi oraz wykonaniu podjazdu dla niepełnosprawnych;
 • montażu urządzeń klimatyzacyjnych wewnętrznych i zewnętrznych.

Kwota inwestycji wyniosła: 246 413,75 zł;

Dofinansowanie z Rządowego Fundusz Polski Ład: 237 614,78 zł

Środki własne Gminy Sadkowice: 8 798,97 zł

 • budynek OSP Kaleń po termomodernizacji
 • budynek OSP Kaleń po termomodernizacji
 • sala OSP Kaleń po termomodernizacji
 • sala OSP Kaleń po termomodernizacji

Sprzęt na wsparcie realizacji zadań związanych ze zwalczaniem i zapobieganiem skutkom klęsk żywiołowych

Do Gminy Sadkowice trafił sprzęt na wsparcie realizacji zadań związanych ze zwalczaniem i zapobieganiem skutkom klęsk żywiołowych, przekazany przez Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej.
W piątek 29 grudnia 2023 r. Sekretarz Gminy Sadkowice Pan Krzysztof Starczewski odebrał pilarkę Stihl i 3 szt. plandek z rąk Starosty Rawskiego Pana Józefa Matysiaka.

 • pilarka stihl

Renowacja kapliczki przydrożnej w miejscowości Studzianki

Gmina Sadkowice wspólnie z mieszkańcami Sołectwa Studzianki realizowała projekt pn. „Renowacja kapliczki przydrożnej w miejscowości Studzianki”.

Prace renowacyjne były współfinansowane   z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego w ramach projektu „Sołectwo na plus”.

Na ten cel Gmina Sadkowice ze środków własnych przeznaczyła kwotę 2.040,00 zł oraz otrzymała dotację w wysokości 12.000,00 zł z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego.

 • Kapliczka przydrożna w miejscowości Studzianki przed renowacją
 • Kapliczka przydrożna w miejscowości Studzianki bez pokrycia dochowego
 • Kapliczka przydrożna w miejscowości Studzianki wnętrze
 • Kapliczka przydrożna w miejscowości Studzianki po renowacji
 • Logotypy i napis Projekt sfinansowany z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego

Otwarcie boiska przy Zespole Szkół w Sadkowicach

W dniu 13 października 2023 r. przy Zespole Szkół w Sadkowicach miało miejsce uroczyste otwarcie boiska piłkarskiego i wielofunkcyjnego wybudowanego w ramach Programu Sportowa Polska – Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej – Edycja 2022.

W uroczystości oficjalnego otwarcia boiska na zaproszenie Wójt Gminy Sadkowice Pani Karoliny Kowalskiej udział wzięli: Pan Rafał Ambrozik – Senator RP, Przewodniczący Rady Gminy Sadkowice Pan Jan Idzikowski, Radni Gminy Sadkowice: Pan Waldemar Olborski, Pan Piotr Chylak, Pan Jan Szymański, Dyrektorzy szkół z terenu Gminy Sadkowice: Pan Marek Lewandowski, Pani Maria Charążka, Pani Wiesława Janiak, Pani Marianna Wasiak, Pani Barbara Wodnicka – Przewodnicząca Rady Rodziców w Zespole Szkół w Sadkowicach, Sekretarz Gminy Sadkowice Pan Krzysztof Starczewski oraz Proboszcz Parafii Sadkowice Ks. Paweł Pietrzak.

Najważniejszym momentem uroczystości było przecięcie wstęgi, którego dokonali wszyscy obecni na uroczystości. Chwilę później Ks. Paweł Pietrzak poświęcił boiska.

W ramach inwestycji wykonano:

 • boisko do piłki nożnej ze sztucznej trawy,
 • boisko wielofunkcyjne o sztucznej nawierzchni z ulepszonego granulatu i kruszywa kwarcowego,
 • piłko-chwyty,
 • ogrodzenia boisk.

Wykonawcą inwestycji była firma: GIERMAKOWSKA Roboty Drogowe i Brukarskie Budowa Kortów Tenisowych.

Całkowity koszt inwestycji wyniósł: 1 535 030,12 zł
Dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej: 727 700,00 zł
Środki własne Gminy Sadkowice wyniosły: 807 330,12 zł.

 • uroczyste przecięcie wstęgi przez uczennicę
 • Proboszcz Parafii Sadkowice, uczennice Zespołu Szkół w Sadkowicach oraz Dyrektor Zespołu Szkół w Sadkowicach Pan Marek...
 • Radni Gminy w Sadkowicach, Senator RP - Pan Rafał Ambrozik, Wójt Gminy Sadkowice - Pani Karolina Kowalska, Dyrektorzy...

Modernizacja infrastruktury społecznej w m. Kaleń

 • Flaga Polski, Godło Polski, Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych, Gmina Sadkowice, Modernizacja...

Roboty obejmują termomodernizację Budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w m. Kaleń, gmina Sadkowice.

W zakres inwestycji wchodzi min.:

 1. docieplenie ścian zewnętrznych
 2. roboty budowlane związane z dociepleniem budynków:
  • wymiana zniszczonych lub brakujących opasek betonowych przy budynkach;
  • wymiana obróbek blacharskich oraz rynien i rur spustowych.
 3. Roboty budowlano - remontowe związane z wymianą podłogi oraz wykonaniem podjazdu dla niepełnosprawnych
 4. Dostawa urządzeń Instalacji grzewczej, instalacji wentylacji i klimatyzacji wraz z rozładunkiem i montażem kompletu urządzeń w budynku OSP Kaleń.
 5. Wykonanie instalacji chłodniczej i odprowadzenie skroplin.
 6. Montaż konstrukcji wsporczych dla agregatów zewnętrznych.
 7. Uruchomienie i próby funkcjonalne.
 8. Wykonanie wszelkich niezbędnych prac budowlanych po zakończeniu prac montażowych klimatyzacji i doprowadzenie budynku i pomieszczeń do ich stanu pierwotnego sprzed montażu (szpachlowanie, gładzenie, malowanie miejsc po wprowadzeniu instalacji, odtworzenie ewentualnie uszkodzonego pokrycia dachowego).

„Przebudowa dróg na osiedlu PGR w m. Kaleń”.

 • Flaga Polski, Godło Polski, Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych, Gmina Sadkowice, Przebudowa dróg...

Odcinek przebudowywanej drogi objęty opracowaniem ma długość 579 mb.

 • W zakres inwestycji wchodzą następujące roboty:
 • wytyczenie geodezyjne w terenie;
 • roboty ziemne;
 • wykonanie podbudów
 • ułożenie warstw nawierzchni jezdni asfaltobetonowej;
 • odtworzenie konstrukcji poboczy, chodników
 • wyprofilowanie, oczyszczenie i umocnienie istniejących rowów;
 • wykonanie lub regulacja wysokościowa zjazdów na przyległe posesje
 • wykonanie oznakowania.

Przebudowa dróg na terenie Gminy Sadkowice – ETAP II

 • Flaga Polski, Godło Polski, Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych, Gmina Sadkowice, Przebudowa dróg...

Dofinansowanie: 1.865.130,95 zł

Całkowita wartość zadania: 1 963 295,74zł

W ramach zadania zostanie zrealizowanych 11 dróg:

 • Część I „Przebudowa drogi Lutobory – Kaleń”,
 • Część II „Przebudowa drogi w m. Nowe Lutobory”,
 • Część III „Przebudowa drogi w m. Przyłuski”,
 • Część IV „Przebudowa drogi w m. Paprotnia na działce o nr ewid. 167”,
 • Część V „Przebudowa drogi w m. Lewin na działce o nr ewid. 599”,
 • Część VI „Przebudowa drogi w m. Jajkowice na działce o nr ewid. 290”,
 • Część VII „Przebudowa drogi w m. Olszowa Wola na działce o nr ewid. 325”,
 • Część VIII „Przebudowa drogi w m. Lipna na działce o nr ewid. 119”,
 • Część IX „Przebudowa drogi w m. Lewin na działce o nr ewid. 213”,
 • Część X „Przebudowa drogi w m. Trębaczew”,
 • Część XI „Przebudowa drogi w m. Trębaczew na działce o nr ewid. 95”.

Przebudowa dróg na terenie Gminy Sadkowice – ETAP I

 • Flaga Polski, Godło Polski, Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych, Gmina Sadkowice, Przebudowa dróg...

Dofinansowanie: 3.619.494,84 zł

Całkowita wartość zadania: 3 809 994,57 zł

W ramach zadania zostanie zrealizowanych  9 dróg:

 • Część I - Przebudowa drogi w m. Zaborze
 • Część II - Przebudowa drogi w m. Gacpary na dz. o nr ewid. 36
 • Część III - Przebudowa drogi w m. Żelazna
 • Część IV - Przebudowa drogi w m. Lipna na dz. nr ewid. 107
 • Część V - Przebudowa drogi w m. Sadkowice na dz. nr ewid. 247
 • Część VI - Przebudowa drogi Nowe Szwejki Rzymiec ETAP II
 • Część VII - Przebudowa drogi w m. Gacpary na dz. o nr ewid. 70
 • Część VIII - Przebudowa drogi w m. Olszowa Wola
 • Część IX - Przebudowa drogi w m. Pilawy

Przebudowa dróg w miejscowościach Bujały i Rokitnica-Kąty

 • Przebudowa dróg w miejscowościach Bujały i Rokitnica Kąty

Dofinansowanie: 675 291,47 zł

Całkowita wartość zadania: 710 833,13 zł

W ramach zadania zostaną zrealizowane dwie drogi:

 • Część I  - "Przebudowa drogi Bujały – Rokitnica Kąty".
 • Część II  - "Przebudowa drogi w miejscowości Bujały".

Przebudowa dróg w miejscowościach Kłopoczyn i Nowy Kłopoczyn

 • Przebudowa dróg w miejscowościach Kłopoczyn i Nowy Kłopoczyn

Dofinansowanie: 1 546 505,45 zł

Całkowita wartość zamówienia: 1 627 900,47 zł

W ramach zadania zostanie zrealizowanych  6 dróg:

 • Część I  - Przebudowa drogi w m. Kłopoczyn na działce o nr ewid. 137.
 • Część II  - Przebudowa drogi w m. Kłopoczyn na działce o nr ewid. 172.
 • Część III  - Przebudowa drogi w m. Nowy Kłopoczyn.
 • Część IV  - Przebudowa drogi w m. Nowy Kłopoczyn ETAP II.
 • Część V  - Przebudowa drogi w m. Nowy Kłopoczyn na działce o nr ewid. 288/1.
 • Część VI  - Przebudowa drogi w m. Nowy Kłopoczyn na działce o nr ewid. 530.

Przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Kaleń

 • Przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Kaleń

Dofinansowanie: 1 045 000,00 zł

Całkowita wartość zadania: 2 160 495,00

W ramach zadania zostanie przebudowana oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Kaleniu gm. Sadkowice na działce nr 450, obręb 7 Kaleń, gm. Sadkowice.

Gmina Sadkowice pozyskała kolejne środki z programu „Polski Ład”

Rozstrzygnięto ósmą edycję Programu Inwestycji Strategicznych, w ramach Programu do Gminy Sadkowice trafi łącznie 7.600.000,00 zł na poszczególne zadania:

 • Przebudowa dróg na terenie Gminy Sadkowice – 6.200.000,00 zł;
 • Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody na terenie Gminy Sadkowice – 1.400.000,00 zł.

Zdjęcie dzięki uprzejmości erawa.pl

https://www.facebook.com/gminasadkowice

 • Wójt Gminy Sadkowice Pani Karolina Kowalska odbiera promesy z rąk Senatora RP Pana Rafała Ambrozika

„Bitwa o remizy”

„Bitwa o remizy” – rząd sfinansuje termomodernizację i doposażenie remiz dla gmin o najwyższej frekwencji wyborczej.
W każdym powiecie gmina do 20 tys. mieszkańców z największą frekwencją w wyborach do Sejmu i Senatu, otrzyma 1 milion złotych dotacji na termomodernizację, remont i wyposażenie remizy strażackiej!
Zapraszamy druhów, sympatyków OSP oraz wszystkich mieszkańców Gminy Sadkowice do propagowania akcji i jak najliczniejsze wzięcie udziału w wyborach parlamentarnych.
 • Bitwa o remizy - banner

Promesy na zakup sprzętu i umundurowania bojowego

W dniu 5 października 2023 r. w świetlicy OSP Lutobory odbyło się przekazanie promes z Ministerstwa Sprawiedliwości na zakup sprzętu i umundurowania bojowego.

Otrzymane dofinansowania druhowie z OSP Lubania i OSP Lutobory zawdzięczają staraniom Pani Ewie Wendrowskiej – Radnej Sejmiku Województwa Łódzkiego.

Wnioski w imieniu strażaków złożyła Wójt Gminy Sadkowice Pani Karolina Kowalska.

Druhowie OSP Lubania otrzymali 20.000,00 zł na zakup ubrań specjalnych;

Druhowie OSP Lutobory otrzymali 49.500,00 zł na zakup motopompy.

 • Druhowie OSP Lubania i OSP Lutobory, Pani Ewa Wendrowska - Radna Sejmiku Województwa Łódzkiego, Wójt Gminy Sadkowice Pani...
 • Druhowie OSP Lubania i OSP Lutobory, Pani Ewa Wendrowska - Radna Sejmiku Województwa Łódzkiego, Wójt Gminy Sadkowice Pani...
 • Druhowie OSP Lubania i OSP Lutobory, Pani Ewa Wendrowska - Radna Sejmiku Województwa Łódzkiego, Wójt Gminy Sadkowice Pani...

Nowe ogrodzenie przy Klubie Seniora

Gmina Sadkowice  przy Klubie Seniora w Sadkowicach wykonała nowe ogrodzenie panelowe.

Budowa ogrodzenia została sfinansowana z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego w ramach projektu „Sołectwo na plus”.

Na ten cel Gmina Sadkowice pozyskała dotację w wysokości 12.000,00 zł.

 • Nowe ogrodzenie przy Klubie Seniora
 • Nowe ogrodzenie przy Klubie Seniora
 • Nowe ogrodzenie przy Klubie Seniora
 • Logotypy i napis Projekt sfinansowany z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego
 • Zestawienie logotypów złożone ze znaku Funduszy Europejskich z nazwą programu "Polska Cyfrowa", barw RP z nazwą...

Gmina Sadkowice realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia w Gminie Sadkowice

Celem projektu jest poprawa jakości świadczenia usług na rzecz mieszkańców oraz przedsiębiorców, jak również poprawa bezpieczeństwa teleinformatycznego gminy wraz z dostosowaniem do wytycznych rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w formie elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych

Dofinansowanie projektu z UE: 161.730 zł

Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Kaleniu

Dzięki pozyskanym przez Panią Wójt Karolinę Kowalską środkom z Rządowego Funduszu Polski Ład, Program Inwestycji  Strategicznych trwa inwestycja pn. ,,Modernizacja Infrastruktury Społecznej w miejscowości Kaleń”

Inwestycja obejmuje termomodernizację budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Kaleniu.

W ramach zadania wykonywane są następujące prace:

 • docieplenie ścian zewnętrznych;
 • wymiana zniszczonych lub brakujących opasek betonowych przy budynku;
 • wymiana obróbek blacharskich oraz rynien i rur spustowych;
 • roboty budowlano-remontowe związane z wymianą podłogi oraz wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych;
 • montaż urządzeń klimatyzacyjnych wewnętrznych i zewnętrznych.

facebook Gminy Sadkowice

 • Budynek OSP w Kaleniu podczas termomodernizacji

Budowa boiska piłkarskiego i wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół w Sadkowicach

Wykonawca: GIERMAKOWSKA Roboty Drogowe i Brukarskie Budowa Kortów Tenisowych Łęgonice Małe 22, 26-425 Odrzywół

Kwota Zamówienia: 1 535 030,12 zł brutto.

Dofinansowanie z budżetu Ministerstwa Sportu i Turystyki: 727 700,00 zł brutto.

Zakres robót:

 • boiska do piłki nożnej o wymiarach 62×30 m o nawierzchni ze sztucznej trawy IV generacji bezzasypowej,
 • boiska wielofunkcyjne (do siatkówki, tenisa i koszykówki) o wymiarach 31×18 m o nawierzchni sztucznej z ulepszonego granulatu gumowego i kruszywa kwarcowego na lepiszczu poliuretanowym o gr. warstwy 3,5 cm z nakładką barwnego granulatu EPDM na lepiszczu poliuretanowym o gr. warstwy 1,0 cm,
 • piłkochwytu z siatki polietylenowej bezwęzłowej o wysokości 5,0 m usytuowanego pomiędzy boiskami do piłki nożnej i wielofunkcyjnym,
 • ogrodzenia boisk o wysokości 4 m z paneli ogrodzeniowych systemowych wokół projektowanej szkolnej infrastruktury sportowej,
 • utwardzenia terenu wykonanego z kostki betonowej w postaci drogi wewnętrznej i chodników,
 • oświetlenia terenu boisk,
 • zainstalowanie stojaka na rowery.
 • Tablica promująca inwestycję: Nazwa zadania: Budowa boiska piłkarskiego i wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół w Sadkowicach...

Dofinansowanie w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

W wyniku naboru drugiej edycji Rządowego Programu Odbudowy Zabytków dofinansowanie w kwocie 686.000,00 zł otrzymał Kościół pw. Św. Stanisława Biskupa w Lewinie.

W ramach dofinansowania wykonane będzie:

 • utwardzenie terenu wokół kościoła;
 • poprawa spadku terenu;
 • remont schodów i elewacji kościoła.

 

facebook Gminy Sadkowice

 • Kościół w Lewinie

Trwa budowa boiska w Sadkowicach

Dzięki pozyskaniu funduszy przez Gminę Sadkowice z Programu Sportowa Polska – Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej – Edycja 2022, realizowanego przez Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej trwa inwestycja pn. „Budowa boiska piłkarskiego i wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół w Sadkowicach”.

W ramach inwestycji wykonywane są:

 • boisko do piłki nożnej ze sztucznej trawy,
 • boisko wielofunkcyjne o sztucznej nawierzchni z ulepszonego granulatu i kruszywa kwarcowego,
 • piłko-chwyty,
 • ogrodzenia boisk.

Wykonawcą inwestycji jest firma: GIERMAKOWSKA Roboty Drogowe i Brukarskie Budowa Kortów Tenisowych.

 • Boisko do piłki nożnej w tle plac zabaw
 • Boisko do piłki nożnej w trakcie budowy, w tle budynek Zespołu Szkół w Sadkowicach
 • Boisko wielofunkcyjne w trakcie budowy

Zakończono przebudowy dróg na osiedlu w Kaleniu

W ramach dofinansowania z Programu Polski Ład – Edycja PGR3 Gmina Sadkowice zakończyła kolejną inwestycję.

Inwestycja polegała na wykonaniu następujących prac:

 • wytyczeniu geodezyjnym w terenie;
 • wykonaniu robót ziemnych i podbudów;
 • ułożeniu warstw nawierzchni jezdni asfaltobetonowej;
 • odtworzeniu konstrukcji poboczy i chodników;
 • wyprofilowaniu, oczyszczeniu i umocnieniu istniejących rowów;
 • wykonaniu oznakowania.

Wykonawca inwestycji była firma: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Zaskórski i Wspólnicy Sp. z o.o., Gielniów.

Całość zadania wyniosła – 996.593,12 zł;

Dofinansowanie zadania wyniosło – 976.661,26 zł;

Wkład własny Gminy Sadkowice wyniósł – 19.931,86 zł.

 • droga asfaltobetonowa, po prawej stronie chodnik z kostki brukowej na osiedlu w miejscowości Kaleń
 • jezdnia asfaltobetonowa na osiedlu w miejscowości Kaleń
 • droga na osiedlu w miejscowości Kaleń, po prawej stronie widoczne znaki drogowe

Zakończyliśmy kolejną inwestycję

Zakończyła się przebudowa drogi w miejscowości Paprotnia na działce o nr. ewid. 246.

Przebudowa polegała na :

 • wykonaniu wyrównania istniejącej nawierzchni kruszywem łamanym,
 • wykonaniu nowej nawierzchni betonowej,
 • odtworzeniu poboczy o szerokości do 25 cm.

Przebudowany odcinek drogi wyniósł 999 m.

 • przebudowana droga w miejscowości Paprotnia
 • przebudowana droga w miejscowości Paprotnia

Uroczysty odbiór dróg

W lipcu odbyło się uroczyste otwarcie wyremontowanych dróg na terenie Gminy Sadkowice. W ramach dofinansowania z Programu Polski Ład przebudowano drogi w następujących miejscowościach:

 • Nowe Szwejki-Rzymiec,
 • Gacpary,
 • Olszowa Wola,
 • Zaborze,
 • Żelazna,
 • Lipna,
 • Sadkowice,
 • Pilawy.

Przebudowy polegały na: wykonaniu i wyrównaniu istniejących nawierzchni, wykonaniu nowych nawierzchni asfaltowych oraz odtworzeniu poboczy. Łączny odcinek wyremontowanych dróg wyniósł – 8069 m.

Dofinansowanie całości zadania wyniosło – 3 619 494,84 zł,
Środki własne Gminy Sadkowice wyniosły – 190 499,73 zł,
Całkowita wartość inwestycji wyniosła – 3 809 994,57 zł.

 • Otwarcie drogi, od lewej strony: Radny Piotr Chylak, Przewodniczący Rady Jan Idzikowski, Pani Wójt Karolina Kowalska, Radna...

Dofinansowanie w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

W dniu 14 marca 2023 r. Gmina Sadkowice na zgłoszenie Parafii w Sadkowicach złożyła do Prezesa Rady Ministrów wniosek na „Wykonanie kompleksowego remontu ołtarza głównego w Kościele pw. Świętych Dziesięciu Tysięcy Rycerzy męczenników w Sadkowicach”, w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.
Wyniki naboru zostały ogłoszone dniu 14 lipca 2023 r.
Wniosek Gminy został rozpatrzony pozytywnie i Parafia w Sadkowicach otrzyma dofinansowanie w wysokości 980.000,00 zł, tj. 100% wnioskowanej kwoty. Dotacja zostanie przeznaczona na wykonanie prac konserwatorskich i restauratorskich ołtarza głównego, co pozwoli przywrócić stan zachowania, wzmocni strukturę, odsłoni pierwotną malaturę oraz przywróci jego oryginalną estetykę. Ołtarz główny jest wizytówką Kościoła w Sadkowicach i zdobi jego wnętrze.
 
 • Ołtarz główny w Kościele w Sadkowicach; zdjęcie ze strony http://parafiasadkowice.pl
  Ołtarz główny w Kościele w Sadkowicach; zdjęcie ze strony http://parafiasadkowice.pl

Kolejne inwestycje rozpoczęte

W ramach Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych Gmina Sadkowice realizuje następującą inwestycję : „Modernizacja Infrastruktury Społecznej w miejscowości Kaleń”.

Inwestycja obejmie:

 1. Termomodernizację budynku OSP. Polegać będzie ona na:
  • dociepleniu ścian zewnętrznych,
  • dociepleniu budynku,
  • wymianie podłogi oraz podjazdu dla niepełnosprawnych,
  • montażu urządzeń klimatyzacyjnych wewnętrznych i zewnętrznych.

  Koszt inwestycji wyniesie - 242.463,75 zł.
  Kwota dofinansowania – 237.614,48 zł.
  Środki własne Gminy – 4.849,27 zł.

 2. Przebudowę dróg na osiedlu PGR. Przebudowa będzie polegać na:
  • ułożeniu warstw nawierzchni jezdni asfaltobetonowej,
  • odtworzeniu konstrukcji poboczy i chodników,
  • wyprofilowaniu, oczyszczeniu i umocnieniu istniejących rowów,
  • wykonaniu lub regulacji wysokościowej zjazdów na przyległe posesje,
  • wykonaniu oznakowania.

Koszt inwestycji wyniesie – 996.593,12 zł.
Kwota Dofinansowania – 976.661,26 zł.
Środki własne Gminy – 19.931,86 zł.

W ramach Programu Sportowa Polska – Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej – Edycja 2022, przez Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej, realizowana jest inwestycja pn. „Budowa boiska piłkarskiego i wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół w Sadkowicach.”

Przedsięwzięcie polegać będzie na wykonaniu:

 • boiska do piłki nożnej,
 • boisk wielofunkcyjnych (do siatkówki, tenisa i koszykówki),
 • piłko-chwyty,
 • ogrodzenia boisk,
 • oświetlenie terenu boisk.
 • budynek OSP w Kaleniu
 • boczna ściana budynku OSP w Kaleniu, na środku ściany widoczny klimatyzator
 • Miejscowość Kaleń. Droga wyłożona kruszywem. Z prawej strony ogrodzenie z siatki metalowej.
 • Miejscowość Kaleń. Chodnik z kostki brukowej, droga wyłożona kruszywem. Z lewej i prawej strony krzewy ozdobne.
 • Boisko w Sadkowicach. Na zdjęciu nasypy piasku. W oddali widoczne drzewa.

Umowa na modernizację drogi w Paprotni

Wójt Gminy Sadkowice Pani Karolina Kowalska i Skarbnik Gminy Pan Tomasz Szymański podpisali umowę na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Paprotnia, podczas spotkania z Panem Andrzejem Górczyńskim - Członkiem Zarządu Województwa Łódzkiego i Panią Ewą Wendrowską – Radną Sejmiku Województwa Łódzkiego.
Kwota przyznanych środków z budżetu Województwa Łódzkiego wynosi 62.000,00 zł.
 • Od lewej Pani Ewa Wendrowska - Radna Sejmiku Województwa Łódzkiego, Pan Tomasz Szymański - Skarbnik Gminy, Pani Karolina...
 • Od lewej Pani Ewa Wendrowska - Radna Sejmiku Województwa Łódzkiego, Pan Tomasz Szymański - Skarbnik Gminy, Pani Karolina...

Kolejne drogi oddane do użytku!

W ramach dofinansowania z Programu Polski Ład Gmina Sadkowice zakończyła przebudowy dróg w miejscowościach:

 • Lutobory-Kaleń - przebudowa polegała na wykonaniu podbudowy z kruszywa łamanego, wykonaniu nawierzchni betonowej oraz poboczy z kruszywa łamanego. Przebudowany odcinek drogi wyniósł 870 m;
 • Nowe Lutobory – przebudowa polegała na wykonaniu podbudowy z kruszywa łamanego, wykonaniu nawierzchni betonowej oraz poboczy z kruszywa łamanego. Przebudowany odcinek drogi objął 780 m;
 • Przyłuski – przebudowa polegała na wykonaniu nawierzchni betonowej oraz poboczy z kruszywa łamanego. Przebudowany odcinek wyniósł 715 m;
 • Paprotnia – przebudowa polegała na wykonaniu podbudowy z kruszywa łamanego, wykonaniu nawierzchni betonowej oraz poboczy z kruszywa łamanego. Przebudowana droga objęła odcinek o długości 572 m;
 • Lewin – przebudowa polegała na wykonaniu nawierzchni betonowej oraz poboczy z kruszywa łamanego. Przebudowa objęła odcinek o długości 510 m;
 • Jajkowice – przebudowa polegała na wykonaniu podbudowy z kruszywa łamanego, wykonaniu nawierzchni betonowej oraz poboczy z kruszywa łamanego. Przebudowa objęła odcinek o długości 952 m;
 • Olszowa Wola – Przebudowa polegała na wykonaniu podbudowy z kruszywa łamanego, wykonaniu nawierzchni betonowej oraz poboczy z kruszywa łamanego. Przebudowa objęła odcinek o długości 180 m;
 • Lipna – Przebudowa polegała na wykonaniu podbudowy z kruszywa łamanego, wykonaniu nawierzchni betonowej oraz poboczy z kruszywa łamanego. Przebudowa objęła odcinek o długości 999 m;
 • Lewin na działce o nr ewid. 213 – Przebudowa polegała na wykonaniu podbudowy z kruszywa łamanego, wykonaniu nawierzchni betonowej oraz poboczy z kruszywa łamanego. Przebudowa objęła odcinek o długości 800 m;
 • Trębaczew – Przebudowa polegała na wykonaniu nawierzchni betonowej oraz poboczy z kruszywa łamanego. Przebudowany odcinek wyniósł 662 m;
 • Trębaczew na działce o nr ewid. 95 – przebudowa polegała na wykonaniu nawierzchni betonowej oraz poboczy z kruszywa łamanego. Przebudowa objęła odcinek o długości 700 m.

Całkowita wartość zadania wyniosła: 1.963.295,74 zł,

Dofinansowanie całości zadania wyniosło: 1.865.130,95 zł,

Środki własne Gminy Sadkowice wyniosły: 98.164,79 zł.

 • Droga w miejscowości Nowe Lutobory - Kaleń. Po prawej stronie sad jabłoniowy w oddali drzewa robinii akacjowej. Po lewej...
 • Droga w miejscowości Nowe Lutobory. Po prawej stronie sad wiśniowy. Po lewej stronie sad jabłoniowy i słup energetyczny
 • Droga w miejscowości Trębaczew. Po prawej stronie w oddali sad jabłoniowy. Po lewej stronie sad śliwowy, w oddali słupy...
 • Droga w miejscowości Trębaczew. Po prawej stronie widoczny młody sad jabłoniowy. Po lewej stronie ogrodzenie z siatki...

Zakończyliśmy kolejne inwestycje

Na terenie Gminy Sadkowice w ramach dofinansowania z Programu Polski Ład zakończyły się kolejne inwestycje związane z infrastrukturą drogową. Inwestycje objęły przebudowy dróg w następujących miejscowościach:

 • Nowe Szwejki – Rzymiec, przebudowa polegała na: wykonaniu i wyrównaniu istniejącej nawierzchni masą asfaltową, wykonaniu nowej nawierzchni asfaltowej oraz odtworzeniu poboczy. Przebudowa objęła odcinek o długości 1120 m;
 • Gacpary – Przebudowa polegała na wykonaniu i wyrównaniu istniejącej nawierzchni kruszywem łamanym, wykonaniu nowej nawierzchni asfaltowej, odtworzeniu poboczy. Łączny odcinek przebudowanej drogi wyniósł 1745 m;
 • Olszowa Wola – przebudowa drogi polegała na wykonaniu wyrównania istniejącej nawierzchni masą asfaltową, wykonaniu nowej nawierzchni asfaltowej, odtworzeniu poboczy. Przebudowa objęła odcinek o długości 1170 m;
 • Zaborze – przebudowa drogi polegała na wykonaniu wyrównania istniejącej nawierzchni masą asfaltowa, wykonaniu nowej nawierzchni asfaltowej oraz odtworzeniu poboczy. Przebudowa objęła odcinek o długości 416 m;
 • Żelazna – przebudowa drogi polegała na wykonaniu i wyrównaniu istniejącej nawierzchni kruszywem łamanym, położeniu nowej nawierzchni asfaltowej, odtworzeniu poboczy. Przebudowany odcinek wyniósł 483 m;
 • Lipna – przebudowa drogi objęła swym zakresem następujące prace; wykonanie wyrównania istniejącej nawierzchni kruszywem łamanym, wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej, odtworzenie poboczy;
 • Sadkowice – przebudowa drogi polegała na: wykonaniu wyrównania istniejącej nawierzchni kruszywem łamanym, wykonaniu nowej nawierzchni asfaltowej, odtworzeniu poboczy. Przebudowa objęła odcinek o długości 810 m;
 • Pilawy – przebudowa drogi objęła odcinek o długości 1360 m, w zakres inwestycji weszły roboty drogowe polegające na: wyrównaniu istniejącej nawierzchni masą asfaltowa, wykonaniu nowej nawierzchni asfaltowej, odtworzeniu poboczy.

 

Dofinansowanie całości zadania wyniosło – 3 619 494,84 zł,

Środki własne Gminy Sadkowice wyniosły – 190 499,73 zł,

Całkowita wartość inwestycji wyniosła – 3 809 994,57 zł.

 • Droga w miejscowości Pilawy. Na zdjęciu widoczny znak z nazwą miejscowości w oddali budynki mieszkalne oraz drzewa.
 • Droga asfaltowa w miejscowości Nowe Szwejki. W oddali po lewej stronie widoczny budynek mieszkalny, po prawej stronie...
 • Droga asfaltowa w miejscowości Gacpary. Po lewej stronie krzaki czarnej porzeczki, po prawej stronie sad jabłoniowy.
 • Droga asfaltowa w miejscowości Sadkowice. Po prawej stronie ogrodzenie betonowe, w oddali widoczne drzewa.
 • Droga asfaltowa w miejscowości Lipna. Po prawej stronie widoczny budynek mieszkalny.
 • Droga asfaltowa w miejscowości Zaborze. Po prawej stronie widoczny sad jabłoniowy, po lewej stronie widoczne dwa duże...
 • IMG20230614101844
 • Logotypy - Przebudowa Oczyszczalni Ścieków w miejscowości Kaleń

Przebudowa Oczyszczalni Ścieków w Kaleniu

Dobra wiadomość dla mieszkańców Kalenia  - zakończyła się przebudowa oczyszczalni ścieków w ich miejscowości!

W dniu 03.03.2023 r. odbyło się uroczyste otwarcie przebudowanej Oczyszczalni Ścieków w miejscowości Kaleń. W uroczystości udział wzięli Wójt Gminy Sadkowice Pani Karolina Kowalska, Przewodniczący Rady Gminy Sadkowice Pan Jan Idzikowski, Senator RP Pan Rafał Ambroziak, Sekretarz Gminy Sadkowice Pan Krzysztof Starczewski, Radny wsi Kaleń Pan Tomasz Olszewski oraz mieszkańcy miejscowości Kaleń.

Dzięki zaangażowaniu Pani Wójt Karoliny Kowalskiej udało się pozyskać dofinansowanie z Rządowego Fundusz Polski Ład w kwocie 1 045 000,00 zł

Pomimo tak dużego dofinansowania, realizacja nie byłaby możliwa gdyby nie życzliwe i hojne wsparcie władz samorządowych: Pani Wójt Karoliny Kowalskiej  oraz Rady Gminy Sadkowice. Gmina Sadkowice zapewniła wkład własny w kwocie 1 115 495,00 zł.

W ramach inwestycji wykonano: budowę kompaktowej oczyszczalni ścieków w formie zbiornika zlokalizowanego pod ziemią posadowionego na żelbetowej płycie fundamentowej, budowę  przepompowni ścieków, budowę studni z kratą koszową, budowę przyłączy kanalizacyjnych:

 • ścieku surowego: ze studzienkami rewizyjnymi, studnią z kratą koszową, przepompownią ścieków oraz studnią rozprężną od istniejącego budynku oczyszczalni do projektowanej kompaktowej oczyszczalni ścieków o długości około 23,4 m (grawitacja) oraz o dł. 1,3m (rurociąg tłoczny)
 • ściek oczyszczony: ze studniami rewizyjnymi od projektowanej oczyszczalni do istniejącej studni kanalizacyjnej o długości około 31,6m.

Remont i przebudowę pomieszczenia wewnątrz budynku gospodarczego (budynek istniejącej oczyszczalni ścieków) celem powstania dodatkowych pomieszczeń na potrzeby osób nadzorujących oczyszczalnię. Wymianę istniejącej stolarki okiennej i drzwiowej oraz montaż nowych drzwi wewnętrznych w projektowanych otworach ścianek działowych. Na zewnątrz wykonano remont istniejącego cokołu, ocieplenie istniejących ścian ponad zerem budynku, oraz dachu, remont istniejących schodów zewnętrznych. Wykonano opaskę izolacyjną budynku o szerokości 50 cm z kostki betonowej gr. 6 cm z obramowaniem obrzeży betonowych, wymieniono istniejące ogrodzenie na ogrodzenie panelowe wraz z bramą wjazdową oraz oświetlenia zewnętrzne (2 lampy) z kablami zasilającymi. Wykonana została również nawierzchnia utwardzona z kostki betonowej.

Wykonawcą inwestycji była firma TST Szymon Tomaszewski Sp. z. o. o z Dąbrówki Nowej.

Łączna kwota inwestycji wyniosła 2.160.495,00 zł

Staramy się, aby mieszkańcom Gminy Sadkowice żyło się coraz lepiej!

 • W dniu 03.03.2023 r. odbyło się uroczyste otwarcie przebudowanej Oczyszczalni Ścieków w miejscowości Kaleń. W uroczystości...
 • W dniu 03.03.2023 r. odbyło się uroczyste otwarcie przebudowanej Oczyszczalni Ścieków w miejscowości Kaleń. W uroczystości...
 • W dniu 03.03.2023 r. odbyło się uroczyste otwarcie przebudowanej Oczyszczalni Ścieków w miejscowości Kaleń. W uroczystości...
 • W dniu 03.03.2023 r. odbyło się uroczyste otwarcie przebudowanej Oczyszczalni Ścieków w miejscowości Kaleń. W uroczystości...
 • W dniu 03.03.2023 r. odbyło się uroczyste otwarcie przebudowanej Oczyszczalni Ścieków w miejscowości Kaleń. W uroczystości...
 • W dniu 03.03.2023 r. odbyło się uroczyste otwarcie przebudowanej Oczyszczalni Ścieków w miejscowości Kaleń. W uroczystości...
 • W dniu 03.03.2023 r. odbyło się uroczyste otwarcie przebudowanej Oczyszczalni Ścieków w miejscowości Kaleń. W uroczystości...
 • W dniu 03.03.2023 r. odbyło się uroczyste otwarcie przebudowanej Oczyszczalni Ścieków w miejscowości Kaleń. W uroczystości...