Polski Ład

Przebudowa dróg na terenie Gminy Sadkowice – Etap II

Dofinansowanie: 1.865.130,95 zł

Całkowita wartość zadania: 1 963 295,74zł

W ramach zadania zostanie zrealizowanych  11 dróg:

 

Część I „Przebudowa drogi Lutobory – Kaleń”.

Planowana do przebudowy droga obejmuje odcinek o długości 870,00 m.

W zakres inwestycji wchodzą roboty drogowe w zakresie jezdni m. in.:

 • roboty pomiarowe
 • podbudowa z kruszywa łamanego 0,31.5 o grubości średnio 10cm,
 • wykonanie nawierzchni betonowej z C12/15
 • pobocza z kruszywa łamanego do 50cm

W ramach projektu zostanie przebudowana dwukierunkowa jezdnia o nawierzchni z betonu C12/15 o szerokości 4,00.

 

Część II „Przebudowa drogi w m. Nowe Lutobory”.

Planowana do przebudowy droga obejmuje odcinek o długości 780,00 m.

W zakres inwestycji wchodzą roboty drogowe w zakresie jezdni m. in.:

 • roboty pomiarowe
 • podbudowa z kruszywa łamanego 0,31.5 o grubości średnio 10cm,
 • wykonanie nawierzchni betonowej z C12/15
 • pobocza z kruszywa łamanego do 50cm

W ramach projektu zostanie przebudowana dwukierunkowa jezdnia o nawierzchni z betonu C12/15 o szerokości 4,00.

 

Część III „Przebudowa drogi w m. Przyłuski”.

Planowana do przebudowy droga obejmuje odcinek o długości 715,00 m.

W zakres inwestycji wchodzą roboty drogowe w zakresie jezdni m. in.:

 • roboty pomiarowe
 • wykonanie nawierzchni betonowej z C12/15
 • pobocza z kruszywa łamanego do 50cm

W ramach projektu zostanie przebudowana dwukierunkowa jezdnia o nawierzchni z betonu C12/15 o szerokości od 3,00 do 4,00.

 

Część IV „Przebudowa drogi w m. Paprotnia na działce o nr ewid. 167”.

Planowana do przebudowy droga obejmuje odcinek o długości 572,00 m.

W zakres inwestycji wchodzą roboty drogowe w zakresie jezdni m. in.:

 • roboty pomiarowe
 • podbudowa z kruszywa łamanego 0,31.5 o grubości średnio 10cm,
 • wykonanie nawierzchni betonowej z C12/15
 • pobocza z kruszywa łamanego do 25cm

W ramach projektu zostanie przebudowana dwukierunkowa jezdnia o nawierzchni z betonu C12/15 o szerokości minimum 2,50.

 

Część V „Przebudowa drogi w m. Lewin na działce o nr ewid. 599”.

Planowana do przebudowy droga obejmuje odcinek o długości 510,00 m.

W zakres inwestycji wchodzą roboty drogowe w zakresie jezdni m. in.:

 • roboty pomiarowe
 • wykonanie nawierzchni betonowej z C12/15
 • pobocza z kruszywa łamanego do 50cm

W ramach projektu zostanie przebudowana dwukierunkowa jezdnia o nawierzchni z betonu C12/15 o szerokości 4,00.

 

Część VI „Przebudowa drogi w m. Jajkowice na działce o nr ewid. 290”.

Planowana do przebudowy droga obejmuje odcinek o długości 952,00 m.

W zakres inwestycji wchodzą roboty drogowe w zakresie jezdni m. in.:

 • roboty pomiarowe
 • podbudowa z kruszywa łamanego 0,31.5 o grubości średnio 10cm
 • wykonanie nawierzchni betonowej z C12/15
 • pobocza z kruszywa łamanego do 50cm

W ramach projektu zostanie przebudowana dwukierunkowa jezdnia o nawierzchni z betonu C12/15 o szerokości minimum 2,50m.

 

Część VII „Przebudowa drogi w m. Olszowa Wola na działce o nr ewid. 325”.

Planowana do przebudowy droga obejmuje odcinek o długości 180,00 m.

W zakres inwestycji wchodzą roboty drogowe w zakresie jezdni m. in.:

 • roboty pomiarowe
 • podbudowa z kruszywa łamanego 0,31.5 o grubości średnio 10cm
 • wykonanie nawierzchni betonowej z C12/15
 • pobocza z kruszywa łamanego do 25cm

W ramach projektu zostanie przebudowana dwukierunkowa jezdnia o nawierzchni z betonu C12/15 o szerokości minimum 2,50m.

 

Część VIII „Przebudowa drogi w m. Lipna na działce o nr ewid. 119”.

Planowana do przebudowy droga obejmuje odcinek o długości 999,00 m.

W zakres inwestycji wchodzą roboty drogowe w zakresie jezdni m. in.:

 • roboty pomiarowe
 • podbudowa z kruszywa łamanego 0,31.5 o grubości średnio 10cm
 • wykonanie nawierzchni betonowej z C12/15
 • pobocza z kruszywa łamanego do 25cm

W ramach projektu zostanie przebudowana dwukierunkowa jezdnia o nawierzchni z betonu C12/15 o szerokości 3,50m.

 

Część IX „Przebudowa drogi w m. Lewin na działce o nr ewid. 213”.

Planowana do przebudowy droga obejmuje odcinek o długości 800,00 m.

W zakres inwestycji wchodzą roboty drogowe w zakresie jezdni m. in.:

 • roboty pomiarowe
 • podbudowa z kruszywa łamanego 0,31.5 o grubości średnio 10cm
 • wykonanie nawierzchni betonowej z C12/15
 • pobocza z kruszywa łamanego do 25cm

W ramach projektu zostanie przebudowana dwukierunkowa jezdnia o nawierzchni z betonu C12/15 o szerokości 3,50m – 4,00.

 

Część X „Przebudowa drogi w m. Trębaczew”.

Planowana do przebudowy droga obejmuje odcinek o długości 662,00 m.

W zakres inwestycji wchodzą roboty drogowe w zakresie jezdni m. in.:

 • roboty pomiarow
 • wykonanie nawierzchni betonowej z C12/15
 • pobocza z kruszywa łamanego do 25cm

W ramach projektu zostanie przebudowana dwukierunkowa jezdnia o nawierzchni z betonu C12/15 o szerokości 3,50m.

 

Część XI „Przebudowa drogi w m. Trębaczew na działce o nr ewid. 95”.

Planowana do przebudowy droga obejmuje odcinek o długości 700,00 m.

W zakres inwestycji wchodzą roboty drogowe w zakresie jezdni m. in.:

 • roboty pomiarowe
 • wykonanie nawierzchni betonowej z C12/15
 • pobocza z kruszywa łamanego do 25cm

W ramach projektu zostanie przebudowana dwukierunkowa jezdnia o nawierzchni z betonu C12/15 o szerokości 3,00m.

Wstecz