Polski Ład

Przebudowa dróg na terenie Gminy Sadkowice – Etap I

Dofinansowanie: 3.619.494,84 zł

Całkowita wartość zadania: 3.809.994,57 zł

W ramach zadania zostanie zrealizowanych  9 dróg:

 

Część I - Przebudowa drogi w m. Zaborze

Planowana do przebudowy droga obejmuje odcinek o długości 416,00 m.

W zakres inwestycji wchodzą roboty drogowe w zakresie jezdni m. in.:

 • roboty pomiarowe
 • wykonanie wyrównania istniejącej nawierzchni masą asfaltową w ilości do 100 kg/m2
 • wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej o gr. 4cm,
 • odtworzenie poboczy o szerokości do 50 cm

W ramach projektu zostanie przebudowana dwukierunkowa jezdnia o nawierzchni z betonu asfaltowego o szerokości od 3,5 do 4,50m.

 

Część II - Przebudowa drogi w m. Gacpary na dz. o nr ewid. 36

Planowana do przebudowy droga obejmuje odcinek o długości 995,00 m.

W zakres inwestycji wchodzą roboty drogowe w zakresie jezdni m. in.:

 • roboty pomiarowe
 • wykonanie wyrównania istniejącej nawierzchni kruszywem łamanym 0-31.5 o grubości 10cm
 • wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej o gr. 5cm,
 • odtworzenie poboczy o szerokości do 50 cm

W ramach projektu zostanie przebudowana dwukierunkowa jezdnia o nawierzchni z betonu asfaltowego o szerokości  4,00m.

 

Część III - Przebudowa drogi w m. Żelazna

Planowana do przebudowy droga obejmuje odcinek o długości 483,00 m.

W zakres inwestycji wchodzą roboty drogowe w zakresie jezdni m. in.:

 • roboty pomiarowe
 • wykonanie wyrównania istniejącej nawierzchni kruszywem łamanym 0-31.5 o grubości 10cm
 • wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej o gr. 5cm,
 • odtworzenie poboczy o szerokości do 50 cm

W ramach projektu zostanie przebudowana dwukierunkowa jezdnia o nawierzchni z betonu asfaltowego o szerokości  3,00m.

 

Część IV - Przebudowa drogi w m. Lipna na dz. nr ewid. 107

Planowana do przebudowy droga obejmuje odcinek o długości 965,00 m.

W zakres inwestycji wchodzą roboty drogowe w zakresie jezdni m. in.:

 • roboty pomiarowe
 • wykonanie wyrównania istniejącej nawierzchni kruszywem łamanym 0-31.5 o grubości 10cm
 • wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej o gr. 5cm,
 • odtworzenie poboczy o szerokości do 50 cm

W ramach projektu zostanie przebudowana dwukierunkowa jezdnia o nawierzchni z betonu asfaltowego o szerokości 3,50m.

 

Część V - Przebudowa drogi w m. Sadkowice na dz. nr ewid. 247

Planowana do przebudowy droga obejmuje odcinek o długości 810,00 m.

W zakres inwestycji wchodzą roboty drogowe w zakresie jezdni m. in.:

 • roboty pomiarowe
 • wykonanie wyrównania istniejącej nawierzchni kruszywem łamanym 0-31.5 o grubości 10cm
 • wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej o gr. 5cm,
 • odtworzenie poboczy o szerokości do 30 cm

W ramach projektu zostanie przebudowana dwukierunkowa jezdnia o nawierzchni z betonu asfaltowego o szerokości 2,50 - 4,00m.

 

Część VI - Przebudowa drogi Nowe Szwejki Rzymiec ETAP II

Planowana do przebudowy droga obejmuje odcinek o długości 1120,00 m.

W zakres inwestycji wchodzą roboty drogowe w zakresie jezdni m. in.:

 • roboty pomiarowe
 • wykonanie wyrównania istniejącej nawierzchni masą asfaltową w ilości do 100 kg/m2
 • wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej o gr. 4cm,
 • odtworzenie poboczy o szerokości do 75 cm

W ramach projektu zostanie przebudowana dwukierunkowa jezdnia o nawierzchni z betonu asfaltowego o szerokości 5,00m.

 

Część VII - Przebudowa drogi w m. Gacpary na dz. o nr ewid. 70

Planowana do przebudowy droga obejmuje odcinek o długości 750,00 m.

W zakres inwestycji wchodzą roboty drogowe w zakresie jezdni m. in.:

 • roboty pomiarowe
 • wykonanie wyrównania istniejącej nawierzchni kruszywem łamanym 0-31.5 o grubości 10cm
 • wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej o gr. 5cm,
 • odtworzenie poboczy o szerokości do 50 cm

W ramach projektu zostanie przebudowana dwukierunkowa jezdnia o nawierzchni z betonu asfaltowego o szerokości 4,00m.

 

Część VIII - Przebudowa drogi w m. Olszowa Wola

Planowana do przebudowy droga obejmuje odcinek o długości 1170,00 m.

W zakres inwestycji wchodzą roboty drogowe w zakresie jezdni m. in.:

 • roboty pomiarowe
 • wykonanie wyrównania istniejącej nawierzchni masą asfaltową w ilości do 100 kg/m2
 • wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej o gr. 4cm,
 • odtworzenie poboczy o szerokości do 75 cm

W ramach projektu zostanie przebudowana dwukierunkowa jezdnia o nawierzchni z betonu asfaltowego o szerokości 5,00m.

 

Część IX - Przebudowa drogi w m. Pilawy

Planowana do przebudowy droga obejmuje odcinek o długości 1360,00 m.

W zakres inwestycji wchodzą roboty drogowe w zakresie jezdni m. in.:

 • roboty pomiarowe
 • wykonanie wyrównania istniejącej nawierzchni masą asfaltową w ilości do 100 kg/m2
 • wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej o gr. 4cm,
 • odtworzenie poboczy o szerokości do 50 cm

W ramach projektu zostanie przebudowana dwukierunkowa jezdnia o nawierzchni z betonu asfaltowego o szerokości od 3,00 do 3,50m.

Wstecz