Polski Ład

Dofinansowanie:  1 045 000,00 zł

Całkowita wartość zadania: 2 160 495,00 zł

W ramach zadania zostanie przebudowana oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Kaleniu gm. Sadkowice na działce nr 450, obręb 7 Kaleń, gm. Sadkowice.

Zadanie obejmuje:

 • Budowa kompaktowej oczyszczalni ścieków w formie zbiornika zlokalizowanego pod ziemią posadowionego na żelbetowej płycie fundamentowej.
 • Budowa przepompowni ścieków.
 • Budowa studni z kratą koszową.
 • Budowa przyłączy kanalizacyjnych:
  • ścieku surowego: ze studzienkami rewizyjnymi, studnią z kratą koszową, przepompownią ścieków oraz studnią rozprężną od istniejącego budynku oczyszczalni do projektowanej kompaktowej oczyszczalni ścieków o długości około 23,4 m (grawitacja) oraz o dł. 1,3m (rurociąg tłoczny)
  • ściek oczyszczony: ze studniami rewizyjnymi od projektowanej oczyszczalni do istniejącej studni kanalizacyjnej o długości około 31,6m.
 • Remont i przebudowa pomieszczenia wewnątrz budynku gospodarczego (budynek istniejącej oczyszczalni ścieków) celem powstania dodatkowych pomieszczeń na potrzeby osób nadzorujących oczyszczalnię. Wymiana istniejącej stolarki okiennej i drzwiowej oraz montaż nowych drzwi wewnętrznych w projektowanych otworach ścianek działowych. Na zewnątrz wykonanie remontu istniejącego cokołu, ocieplenie istniejących ścian ponad zerem budynku, oraz dachu, remont istniejących schodów zewnętrznych. Wykonanie opaski izolacyjnej budynku o szerokości 50 cm z kostki betonowej gr. 6 cm z obramowaniem obrzeży betonowych.
 • Wymiana istniejącego ogrodzenia na ogrodzenie panelowe wraz z bramą wjazdową.
 • Wykonanie oświetlenia zewnętrznego (2 lampy) z kablami zasilającymi.
 • Wykonanie nawierzchni utwardzonej z kostki betonowej.

Wstecz