Polski Ład

Przebudowa dróg w miejscowościach Kłopoczyn i Nowy Kłopoczyn

 • Przebudowa dróg w miejscowościach Kłopoczyn i Nowy Kłopoczyn

Dofinansowanie: 1 546 505,45 zł

Całkowita wartość zadania: 1 627 900,47

W ramach zadania zostanie zrealizowanych  6 dróg:

Część I  - Przebudowa drogi w m. Kłopoczyn na działce o nr ewid. 137.

Planowana do przebudowy droga obejmuje odcinek o długości 658,10 m.

W zakres inwestycji wchodzą roboty drogowe w zakresie jezdni m. in.:

 • roboty pomiarowe
 • wykonanie wyrównania istniejącej nawierzchni kruszywem łamanym 0-31.5 o grubości 10cm
 • wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej o gr. 5cm,
 • odtworzenie poboczy o szerokości do 50 cm

W ramach projektu zostanie przebudowana dwukierunkowa jezdnia o nawierzchni z betonu asfaltowego o szerokości 4,00

 

Część II  - Przebudowa drogi w m. Kłopoczyn na działce o nr ewid. 172.

Planowana do przebudowy droga obejmuje odcinek o długości 995,00 m.

W zakres inwestycji wchodzą roboty drogowe w zakresie jezdni m. in.:

 • roboty pomiarowe
 • przeprofilowanie istniejącej jezdni tłuczniowo-żwirowej wraz z zagęszczeniem, z wykorzystaniem jako podbudowę pod nawierzchnię,
 • wykonanie nawierzchni betonowej z C12/15
 • uzupełnienie i plantowanie poboczy do 50cm

W ramach projektu zostanie przebudowana dwukierunkowa jezdnia o nawierzchni z betonu c12/15 o szerokości 4,00.

 

Część III  - Przebudowa drogi w m. Nowy Kłopoczyn.

Planowana do przebudowy droga obejmuje odcinek o długości 990,00 m.

W zakres inwestycji wchodzą roboty drogowe w zakresie jezdni m. in.:

 • roboty pomiarowe
 • wykonanie wyrównania istniejącej nawierzchni masą asfaltową w ilości do 100 kg/m2
 • wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej o grubości 4cm,
 • odtworzenie poboczy o szerokości do 50 cm

W ramach projektu zostanie przebudowana dwukierunkowa jezdnia o nawierzchni z betonu asfaltowego o szerokości 4,50.

 

Część IV  - Przebudowa drogi w m. Nowy Kłopoczyn ETAP II.

Planowana do przebudowy droga obejmuje odcinek o długości 563,0 m.

W zakres inwestycji wchodzą roboty drogowe w zakresie jezdni m. in.:

 • roboty pomiarowe
 • wykonanie wyrównania istniejącej nawierzchni masą asfaltową w ilości do 100 kg/m2
 • wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej o grubości 4cm,
 • odtworzenie poboczy o szerokości do 50 cm

W ramach projektu zostanie przebudowana dwukierunkowa jezdnia o nawierzchni z betonu asfaltowego o szerokości od 4,00 do 4,50

 

Część V  - Przebudowa drogi w m. Nowy Kłopoczyn na działce o nr ewid. 288/1.

Planowana do przebudowy droga obejmuje odcinek o długości 523,00 m.

W zakres inwestycji wchodzą roboty drogowe w zakresie jezdni m. in.:

 • roboty pomiarowe
 • wykonanie wyrównania istniejącej nawierzchni kruszywem łamanym 0-31.5 o grubości 10cm
 • wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej o gr. 5cm,
 • odtworzenie poboczy o szerokości od 25 do 50 cm

W ramach projektu zostanie przebudowana dwukierunkowa jezdnia o nawierzchni z betonu asfaltowego o szerokości od 2,5 do 3,50

 

Część VI  - Przebudowa drogi w m. Nowy Kłopoczyn na działce o nr ewid. 530.

Planowana do przebudowy droga obejmuje odcinek o długości 512,00 m.

W zakres inwestycji wchodzą roboty drogowe w zakresie jezdni m. in.:

 • roboty pomiarowe
 • wykonanie wyrównania istniejącej nawierzchni kruszywem łamanym 0-31.5 o grubości 10cm
 • wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej o gr. 5cm,
 • odtworzenie poboczy o szerokości  do 50 cm

W ramach projektu zostanie przebudowana dwukierunkowa jezdnia o nawierzchni z betonu asfaltowego o szerokości  4,00.

Wstecz