Polski Ład

Przebudowa dróg w miejscowościach Bujały i Rokitnica-Kąty

  • Przebudowa dróg w miejscowościach Bujały i Rokitnica Kąty

Dofinansowanie: 675 291,47 zł

Caałkowita wartość zadania: 710 833,13

W ramach zadania zostaną zrealizowane dwie drogi:

- Część I  - Przebudowa drogi Bujały – Rokitnica Kąty”.

Planowana do przebudowy droga obejmuje odcinek o długości 995 m.

W zakres inwestycji wchodzą roboty drogowe w zakresie jezdni m. in.:

  • roboty pomiarowe
  • wykonanie wyrównania istniejącej nawierzchni kruszywem łamanym 0-31.5 o grubości 10cm
  • wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej,
  • odtworzenie poboczy o szerokości do 50cm

W ramach projektu zostanie przebudowana dwukierunkowa jezdnia o nawierzchni z betonu asfaltowego o szerokości 4,00.

- Część II  - Przebudowa drogi w miejscowości Bujały”.

Planowana do przebudowy droga obejmuje odcinek o długości 950,54 m.

W zakres inwestycji wchodzą roboty drogowe w zakresie jezdni m. in.:

  • roboty pomiarowe
  • wykonanie wyrównania istniejącej nawierzchni kruszywem łamanym 0-31.5 o grubości 10cm
  • wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej,
  • odtworzenie poboczy o szerokości do 50cm

W ramach projektu zostanie przebudowana dwukierunkowa jezdnia o nawierzchni z betonu asfaltowego o szerokości 4,00.

Wstecz