Gminne Biuro Spisowe w Sadkowicach

Dyżury Gminnego Biura Spisowego

Gminne Biuro Spisowe w Sadkowicach informuje, że w okresie przeprowadzania Powszechnego Spisu Rolnego 2020, dyżury są pełnione w godzinach pracy Urzędu Gminy w Sadkowicach, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30, a także w godzinach popołudniowych (dyżury telefoniczne) - do godziny 20.00.

Kontakt telefoniczny:

1. Z-ca Gminnego Komisarza Spisowego 798 792 883

2. Koordynator Spisu – 798 792 928