Życzenia

Życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej

Z okazji zbliżającego się Dnia Edukacji Narodowej
obchodzonego 14 października składamy wszystkim
nauczycielom, pracownikom szkół i osobom
zaangażowanym w życie oświaty najserdeczniejsze życzenia.

Dziękujemy za przekazywaną wiedzę, za zawodowe i osobiste zaangażowanie
w wykonywaną pracę, za profesjonalizm, kształtowanie wartości wśród młodych ludzi,
za życzliwość i współpracę z różnymi środowiskami.

Życzymy wytrwałości i cierpliwości na ścieżce kariery zawodowej,
by każdy dzień Państwa pracy był pasjonujący,
stanowił realizację ambicji oraz był powodem do dumy.

 Z najlepszymi życzeniami

Wójt Gminy
Karolina Kowalska

  Przewodniczący Rady Gminy
Jan Idzikowski

Życzenia z okazji Dnia Dziecka

  • Z okazji Dnia Dziecka pragnę złożyć najserdeczniejsze życzenia Najmłodszym Mieszkańcom Gminy Sadkowice. Życzę Wam dużo...

Życzenia z okazji Dnia Samorządowca

  • Z okazji Dnia Samorządowca pragnę złożyć wszystkim Pracownikom Samorządowym najserdeczniejsze życzenia. Dziękuję Państwu za...

Życzenia z okazji Dnia Sołtysa

  • Życzenia dla Sołtysów

Życzenia z okazji Dnia Kobiet

  • Życzenia z okazji Dnia Kobiet