Życzenia

Życzenia z okazji Dnia Sołtysa

Szanowni Sołtysi!

Z okazji  Dnia Sołtysa składamy  wszystkim Paniom i Panom Sołtysom w Gminie Sadkowice wyrazy szacunku i uznania dla Waszej działalności społecznej.

Dziękujemy za trud i wysiłek  wkładany na rzecz rozwoju sołectw, za efektywny dialog i kontakty z mieszkańcami, za wszelkie cenne inicjatywy i  podtrzymywanie tradycji oraz kształtowanie pozytywnego wizerunku wsi.

Życzymy  wzajemnego zrozumienia we współpracy z mieszkańcami  wsi jak i władzami Gminy a także  dużo zdrowia, wytrwałości w dążeniu do realizacji nakreślonych celów oraz wszelkiej pomyślności w życiu prywatnym.

Niech satysfakcja z pełnionej funkcji gospodarza wsi oraz społeczne poważanie towarzyszą Państwu w codziennej pracy.

 

       Wójt Gminy Karolina Kowalska

Przewodniczący Rady Gminy Jan Idzikowski

Życzenia z okazji Dnia Kobiet

  • Drogie Panie! Z okazji Waszego Święta, przyjmijcie najserdeczniejsze życzenia pomyślności, zdrowia oraz realizacji...

Życzenia z okazji Dnia Dziecka

  • Z okazji Dnia Dziecka pragnę złożyć najserdeczniejsze życzenia Najmłodszym Mieszkańcom Gminy Sadkowice. Życzę Wam dużo...

Życzenia z okazji Dnia Samorządowca

  • Z okazji Dnia Samorządowca pragnę złożyć wszystkim Pracownikom Samorządowym najserdeczniejsze życzenia. Dziękuję Państwu za...

Życzenia z okazji Dnia Sołtysa

  • Życzenia dla Sołtysów

Życzenia z okazji Dnia Kobiet

  • Życzenia z okazji Dnia Kobiet