Inwestycje - rok 2022

Trwa przebudowa drogi w miejscowości Gogolin

Przebudowa drogi obejmuje dwa odcinki o łącznej długości 1391,00 m.

W zakres inwestycji wchodzą roboty drogowe polegające na:

  • przeprofilowaniu istniejącej jezdni tłuczniowo-żwirowej wraz z zagęszczeniem z wykorzystaniem jako podbudowę pod nawierzchnię,
  • rozłożeniu warstwy z kruszywa łamanego o grubości 10 cm.,
  • wykonaniu nawierzchni betonowej,
  • uzupełnieniu i plantowaniu poboczy.

Wykonawca: F.P.H.U.,,Transbet” Henryk Idzikowski, Nowy Regnów 21A, 96-232 Regnów

Koszt inwestycji (środki własne Gminy): 361.660,00 zł.

  • Przebudowa drogi w m. Gogolin
  • Przebudowa drogi w m. Gogolin
  • Przebudowa drogi w m. Gogolin

Wstecz